Temmuz 18, 2019, 12:51:18 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Gelecekte kimlik no'larýmýz ne iþe yarayacak?

Balatan ,,,, Eyll 23, 2009, 04:00:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

,,,

Bakalým bir görelim..


Operatör: Merhaba Pizza ****'i aradýðýnýz için teþekkürler.
Müþteri: Merhaba, sipariþ verebilir miyim..?
Operatör : Evet... siz... Bay Mehmet Selami'siniz ve Kadýköy'deki evinizden
arýyorsunuz. Ev numaranýz 216-**** 61 62, ofisiniz 216-**** 70 80 ve mobil telefonunuz
05xx 201 25 25...
Müþteri: Bütün numaralarýmý nereden biliyorsunuz?
Operatör : Sisteme baðlýyýz efendim.
Müþteri: Hýmm.. peki, bir bol sucuklu, pastýrmalý, pizza istiyorum...
Operatör : Bu iyi bir fikir deðil efendim!
Müþteri: Nasýl yani?
Operatör : Týbbi kayýtlarýnýza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz oldukça yüksek efendim.
Müþteri: Nasýl?... Peki ne almalýyým?
Operatör : Diyet Maydanoz-Brokoli Pizza'mýzý deneyin. Seveceksiniz.
Müþteri: Seveceðimden nasýl emin olabilirsiniz ki?
Operatör : Geçen hafta bir kitapçýdan 'Maydanozun Faydalarý' ve 'Brokoli Yemekleri' kitaplarýný almýþtýnýz efendim.
Müþteri: Tamam; teslim oluyorum... Ondan bana 3 aile boyu gönderin lütfen.
Ne kadar tutuyor?
Operatör : 6 kiþilik aileniz için bu yeterli olacaktýr efendim. Toplam 61 TL.
Müþteri: Kredi kartýyla ödeyebilir miyim?
Operatör : Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim. Kredi kartýnýz limitini
doldurmuþ ve geçen yýlýn Kasýmýndan beri bankanýza 3720,55 TL borçlusunuz. Buna aldýðýnýz plazma tv taksitleri de dahil deðil üstelik....
Müþteri: Sanýrým adamýnýz buraya gelmeden önce yakýndaki bir ATM'den nakit çekmem gerekecek.
Operatör : Yapamazsýnýz efendim. Kayýtlarýnýza göre bugünkü nakit çekme limitiniz olan 1000 TL'yi doldurmuþ durumdasýnýz.
Müþteri: Önemli deðil, siz pizzalarý gönderin.
Adamýnýz gelene kadar parayý ayarlarým. Gelmesi ne kadar sürer?
Operatör : Yaklaþýk 45 dakika efendim; ama bu kadar beklemek istemiyorsanýz 34 ZVT 666 plakalý motosikletinizle gelip daha kýsa sürede buradan kendiniz de alabilirsiniz. ..
Müþteri: Ne!
Operatör : Sistem kayýtlarýna göre böyle plakalý bir scooter motosikletiniz var...
Müþteri: *'!^ *%^**%^I7*
Operatör : Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim. Unutmayýn ki 15 Temmuz 1997'de bir polise hakaretten tutuklanmýþtýnýz. ..
Müþteri: [Sessizlik.. ]
Operatör : Baþka bir isteðiniz var mý efendim?
Müþteri: Yok... Bu arada; reklâmýnýzdaki 3 þiþe bedava kolayý da gönderiyor musunuz?
Operatör : Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayýtlarýnýza göre siz bir
diyabetliksiniz, size Zero Cola gönderiyorum. ..:D


vuslat_ebedi82

Özel hayat diye bir þey kalmayacak desenize....[/font].:(((((

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Alnteger boyle olursa tabi
Olmamasý dilekleriyle.......hayali bile kötü:)))))

ey memleket ey


Yukar git