KURAN_I KER?M N?Ç?N ARAPÇA

Started by tebesüm, March 04, 2010, 12:16:52 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

tebesüm

Sual:CEVAP
E?er Kur’an ?ngilizce olarak inseydi, ayn? bozuk mant?kla, (Di?er milletler kendi kulu de?il mi de, Tanr? Kur’an? ?ngilizce indirdi) diyecekti. Maksad? yanl?? bulmak olduktan sonra her ?eyi tenkit eder. Yusuf suresinin, indirdik, umulur ki, siz onu anlars?n?z)E?er Yunanca olsayd?
Fussilet suresinin, Eshab-? kiram?n anlay??? sorgusuz Cennete girecektir) ve (Ben ilmin ?ehriyim Ali de kap?s?d?rKur’an, Allah’?n metin ipidir. Manalar?n?n hepsi anla??lmaz. Çok okumak ve dinlemekle eskimez.) [?bni Mace]

Go Up