Haziran 25, 2019, 09:41:35
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Konum neden silindi

Balatan TuNaHaN, Mart 03, 2010, 11:35:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TuNaHaN

fussilet.net satýþý ile ilgili konu açmýþtým bugün silindiðini farkettim sebep nedir söyler misiniz açýklama bekliyorum

Fussilet

burasý site satma yeri deðil de ondan silinmiþtir belki...

ayrýca neden buraya yazýyorsunuz ki... 5 milyona aldýðýnýz siteyi en fazla 5 milyona satabilirsiniz...

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

TuNaHaN

Mart 23, 2010, 03:11:37 #2 Last Edit: Mart 23, 2010, 03:18:13 by TuNaHaN
Ýlginç... neden böyle þiddetle karþýladýnýz anlamadým... sizin satýlýk domainler konunuzu görünce bende açtým ve satýþ yapýlabiliyor demekki dedim.. ayýp hocam ya size bi kastým mý var 5 milyon dalga geçmek deðil mi.. 5 milyona sitemi olur ALLAH'a emanet olun hakkýmda iyi düþünen iyidir. Düþünmeyen ALLAH'a havaledir. ne diyeyim.. üye olurken NE OLURSAN OL YÝNE GEL görünce çok farklý görmüþtüm burayý aksine memnun ve mutlu edecek bir hava býrakýr diye.. Bu asabiyet neden oluþtu bilemiyorum hayýrlýsý inþALLAH

Alnt yaplan: Fussilet - Mart 14, 2010, 01:51:44 S
burasý site satma yeri deðil de ondan silinmiþtir belki...

ayrýca neden buraya yazýyorsunuz ki... 5 milyona aldýðýnýz siteyi en fazla 5 milyona satabilirsiniz...Buyrun buda satýþ konunuz
http://www.fussilet.com/satilik-domainler-t36846.0.html

Eðer isim benzerliðinden dolayý hedef aldý iseniz bilemiyorum günahýnýza girmiyeyim ama bu ismi buraya hediye edeyim yeterki zan oluþmasýn asabiyet olmasýn kötü düþünülmesin

saygý ve dua ile

isoz_

Tunahan kardeþim sanýrým Fussilet hocam sitenin fiyatýný vermenizden rahatsýz olmuþ olabilir. Madem öyle sizde Fussilet hocam gibi sadece satýlýk domain var almak isteyen kardeþlerim irtibata geçsin diyebilirdin. Yok sitenin fiyatý budur ben buna aldým derseniz afedersiniz bu biraz ortamý gerimiþ. Domain fiyatlarý ucuz olduðu için sanýrým hocam o yüzden öyle yazmýþ. Herneyse konuyu kiþiselleþtimeyelim.
Satmak isterseniz hocam açýlýþý yapmýþ :) Benden 10 olsun Hocam'ýn iki katý rakam verdim daha ne olsun, Üye bakýmýndan zengin biryer burasý hýzla artýþ olur. :)) Ýþin þakasý bu.
Allah'a emanet olun.

Yukar git