Temmuz 18, 2019, 01:13:19 ÖS
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Tebessümlük:)

Başlatan KARANFÝL, Ekim 02, 2009, 03:25:37 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KARANFÝL

@mail ile gelen bu tebessümlük yazýyý paylaþmak istedim.

Ekonomi canlandýrma üzerine yapýlan son günlerin moda reklam kampanyasýnýn elimize geçen son metni,

RAKI içersen;

Üreticisi kazanýr,

Tekel Bayiileri kazanýr,

meyhaneler kazanýr,

peynirciler kazanýr,

mezeciler kazanýr,

balýkçýlar kazanýr,

anason üreticisi çiftçiler kazanýr,

þiþe üreticisi kazanýr,

nakliyeci kazanýr,

taksiciler kazanýr,Ýçtikten sonra kaza yaparsan;

kaportacý kazanýr,

tamirci kazanýr,

hastaneler kazanýr,

doktorlar kazanýr,Kaza yapýp ölürsen;

mezarcýlar kazanýr,

tabutçular kazanýr,

imamlar kazanýr,

çiçekçiler kazanýr,

lokmacýlar kazanýr, Velhasýl tüm Türkiye Kazanýr...  Bir tek sen kaybedersin.


Bevadih

 :) ;) eyvallah gelinciðim...

Þehadete Vurgunum

bu reklamdan nefret ediyorum :)

isoz_

Kimler kaybeder

Anne, baba, eþin çocuðun yakýnlarýn akrabalarýn arkadaþlarýn, okulun iþyerin daha nice muhabbet içnde olduðun yerler ülken kaybeder.
Sadece sen kaybetmezsin.
Bunlarlada sorumlu olarak kaybedersin.
Bir insan sorumsuzsa onun sorumsuzluðundan sorumlu olabilirsiniz.
Toplum bireylerden oluþur. Vatan, toprak ve o topraðý iþleyen millet ile bir bütündür. Toprak iþlenmedikçe vatan yerinde durmaz.
Siz raký içerseniz bir sektörü canlandýrýsýnýz doðru ama o canlýlýk baþkalarýný sizin katmadeðerinizle yutar.
Siz raký içerseniz yalnýzca kendiniz kaybetmezsiniz.Kötü örnek olarak en sevdiðiniz çocuðunuzu ile birlikte çevrenizi de kaybedersiniz...
Yüce Allah bir ayetinde "Kendinizi ve ailenizi, yakýtý insanlar ve taþlar olan ateþten koruyun." buyurmuþtur.
Keþke sadece içen kaybetse...
Allah'a emanet olun.
tebesüm