Temmuz 19, 2019, 04:34:56 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Þu Andaki Msn Nickiniz Nedir?

Balatan nazlým, Mays 14, 2008, 10:51:54 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

gül-i ruhsar

Allah için vuranlara saf saf duranlara
Þeytana baþ eðmeyip savaþanlara selamcan rüba

Keþke hep çocuk kalsaydým dizimdeki yarayý en büyük acý sansaydým..

Þehadete Vurgunum


Yara ßenim

“Kalpleri birbirine ýsýndýran ancak ALLAH’týr.” [Enfal 63]

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

gül-i ruhsar

Yeþil çimenler üstünde
Dönerek kabe yönüne
Allah'a þükür namazý
Kýlacaðýz göreceksin Az Kaldý...Yukar git