July 20, 2019, 02:44:05 AM

News:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)


Þu Andaki Msn Nickiniz Nedir?

Started by nazlým, May 14, 2008, 10:51:54 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

gül-i ruhsar

Allah için vuranlara saf saf duranlara
Þeytana baþ eðmeyip savaþanlara selamcan rüba

Keþke hep çocuk kalsaydým dizimdeki yarayý en büyük acý sansaydým..

Þehadete Vurgunum


Yara ßenim

“Kalpleri birbirine ýsýndýran ancak ALLAH’týr.” [Enfal 63]

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

gül-i ruhsar

Yeþil çimenler üstünde
Dönerek kabe yönüne
Allah'a þükür namazý
Kýlacaðýz göreceksin Az Kaldý...Go Up