Haziran 17, 2019, 11:52:32 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Tarih: M.Ö 2010, Bir Kadýnýn Ýsyaný!

Balatan liprade, ubat 14, 2010, 01:15:45 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Tarih: M.Ö 2010, Bir Kadýnýn Ýsyaný!Bugün 14 Þubat. Yani sevgililer günü. Çiftler birbirine hediye alma yarýþýna girmiþ durumda. Yeni Asya'nýn usta çizeri Ýbrahim Özdabak 4000 yýl öncesinin sevgileri gününü çizdi. Hedef ise "tektaþçý" kadýnlar...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

can rüba


Þehadete Vurgunum

tektaþýmý kendim aldým kendþm taktým :):):

ne alakasý varsa bu aklýma geldi ne yapim :D

liprade

Alnt yaplan: AðlaYaN MüJahiDe - ubat 14, 2010, 04:38:36 S
tektaþýmý kendim aldým kendþm taktým :):):


Kendileri takanlar için mesele yok 8)

*HAdeKa, paylaþýmýnýz görünmüyor. Teknik bir arýza olsa gerek.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

evet ben de göremedim zaten :) tekrar deneyim


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

HAdeKa

deðiþtir seceneði yok bende.. o yuzden tekrar koymaya calýþýyorum
"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]


Yukar git