Haziran 17, 2019, 10:50:09 S
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Ne Arýyorsan O Sensin

Balatan Edeb, Aralk 15, 2009, 02:43:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Edeb"Can duraðýný arýyorsan ey can ;
Can da sensin, durak da sensin.
Bir lokma ekmekse peþinden koþtuðun,
Elbet ekmek de sensin.
Eðer akýl erdirebiliyorsan bu sözün sýrrýna;
Bil ki her ne arýyorsan o sensin."

Mevlana
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

bir.fikir.çilesi

peki insan neyi aradýðýný bilmiyorsa?
...EÐER O RAZI OLSA BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMÝYETÝ YOK, EÐER O KABUL ETSE BÜTÜN HALK REDDETSE TESÝRÝ YOK...

Edeb

bilmeyene söylenecek ne olur ki....
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Edeb

Can konaðýný aramadaysan Cansýn;

Bir lokma ekmek arýyorsan ekmeksin;

Þu nükteyi biliyorsan, iþi biliyorsun demektir:

Neyi arýyorsan O'sun sen.

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rûmî
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git