Temmuz 19, 2019, 04:54:52 S
Haberler:

Ama onu (azabý) yakýndan gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): Ýþte sizin isteyip durduðunuz budur! denecektir. (Mulk -26)

Facebook Grubumuz açýlmýþtýr.

Balatan sýrr-ý nihan, Haziran 26, 2009, 10:25:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

sýrr-ý nihan

 Facebook grubumuz açýlmýþtýr, facebook kullanýcýlarý grubumuza fussilet.com yazarak ve aþaðýdaki linkten ulaþabilirler.

http://www.facebook.com/pages/Fussiletcom/100915761221?ref=s

Mercansukut

hayýrlý olsun hayraný ol mu diyecegiz

HAdeKa

hayýrlý ugurlu olsun
evet hayraný ol diyeceksiniz


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

denge


Bevadih

Haziran 27, 2009, 01:52:25 #6 Last Edit: Haziran 27, 2009, 01:55:09 by DahLia
Grubu sen mi kurdun Hasan...?

Neler yapmayý düþünüyorsunuz grupta?

Hiçbir fikrim olmadýðý için soru sacma gelebilir:)

þeyda

Güzel bir düþünce iyi olmuþ  hayýrlý olsun bakalým..

sýrr-ý nihan

Teþekkür ederim hepinizi, hayýrlý olur inþaallah.

Alnt yaplan: DahLia - Haziran 27, 2009, 01:52:25
Grubu sen mi kurdun Hasan...?

Neler yapmayý düþünüyorsunuz grupta?

Hiçbir fikrim olmadýðý için soru sacma gelebilir:)  Evet ablacan ben kurdum. Tanýtým amaçlý kurulmuþ bir grup'dur. Gruba videolar ekleyebilir, çeþitli konularda tartýþma panolarýna katýlabilir vs. daha bir çok þey, sizide mutlaka bekliyoruz ablacan. :)


samimi

hiç bilmediðim bir mevzu kullananlara hayýrlý olsun...

sýrr-ý nihan

Alnt yaplan: samimi - Haziran 27, 2009, 02:39:05
hiç bilmediðim bir mevzu kullananlara hayýrlý olsun...


Ýnþaallah, hoþgeldiniz bu arada, sizi yeniden görmek çok güzel deðerli hocam.

ayse guven


(nesibe_hatun)

hayirli olsun ins ama ben böle seylerle pek ilgilenmem ama bakacam yienede

isoz_

üye oldu ama herhanbi bir aktivite yok

israaa

hayrann olduk biz de :P
..
terkedilmiþ gibi.. :)

Yukar git