Temmuz 17, 2019, 08:31:49 ÖÖ
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Silinmek isteyenler...

Başlatan Fussilet, Temmuz 26, 2009, 01:44:20 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

silinmek isteyen kiþiler lütfen forumu iþgal etmesin...

fussilet.com@hotmail.de  adresine silme iþlemi için mail atsýnlar gereken yapýlacaktýr...

saygýlarýmla...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Çok Özledim Muhammedi

Herþey forum için deðil mi.