Haziran 27, 2019, 04:21:12
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

KURBAN KESÝM DUASI

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 22, 2009, 02:29:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

KURBAN DUASI


“ Bismillâhi Allahü ekber
Allahümme hâzâ minke ve ileyke ve tekabbel minnî Ýnnî veccehtü vechiye lillezi fetares-semâvati vel erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müþrikîn
Ýnne salâtî ve nüsükî ve mahyaye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn Lâ þerîke lehu ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimîn
Allahümme tekabbel minnî kema tekabbelte min Ýbrahîme halîlike ve bi Muhammedin aleyhissalâtu ve’s-selâm,” denir ve sonra tekbir getirilir:
“ Allahü ekber Allahü ekber
Lâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber
Allahü ekber ve lillâhil hamd” ve
“ Bismillâhi Allahü ekber” denilerek Kurban kesilir
Anlamý:
“ Allahým bu sendendir ve sanadýr Bunu ( kurbaný) benden kabul eyleYüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a, O’nun birliðine inanarak çevirdim Ben müþriklerden deðilim” (el-En’âm,6/79)
“Namazým, ibadetim (kurbaným), hayatým ve ölümüm hep alemlerin rabbi olan Allah içindir O’nun ortaðý yoktur Bana böyle emrolundu ve ben Allaha teslim olanlarýn ilkiyim”( el-En’âm 6/162-163)
Allah’ým týpký Peygamberim Muhammed (AS) ile (halilin)Ýbrahim (AS) ‘ýn kurbanlarýný kabul eylediðin gibi bunu benden kabul et..
(AMÝN)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Mercan

Alah razý olsun bilgilendirme için...

Yukar git