Temmuz 18, 2019, 12:53:20 ÖS
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Avira AntiVir Personal 3.0.5-12 (Linux / Solaris)

Başlatan TakeOne, Kasım 20, 2009, 12:34:23 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TakeOne

Ücretsiz ve kullanýþlý bir anti-virüs programý.

[URL=http://www.hhresim.com] [IMG]http://www.hhresim.com/pictures/9e62ae1654644dd92353aec420a3790b.jpg[/img][/URL][/CENTER]

Günümüzde Anti-virüs programý kullanmayan yoktur sanýrým ama öyle bir program olsun ki ücretli olan diðer anti-virüs programlarýndan farký olmasýn diyorsanýz AntiVir PersonalEdition Classic tam size göre, hem de ücretsiz olarak.

Arka planda çalýþýp çalýþmadýðý belli olmayan, yenilenmiþ yeni yüzü ile daha modern ve yeni motoru sayesinde kullanýmý çok daha kolaylaþan, kendi kendine güncelleme özelliði olan, Alman Avira firmasý tarafýndan son kullanýcýlara ücretsiz olarak sunulan kullanýþlý bir anti-virüs programýdýr.

Ürün açýklamasýna buradan, kullaným kýlavuzuna buradan, ve ayrýntýlý sistem gereksiminlerine buradan ulaþabilirsiniz.

[B]Önemli Uyarý : [/B]Microsoft sistem dosyasý "mfc42.dll" sisteminizde eksik ise program kurulumunda saptanacak ve indirip kurmanýz istenecektir. Bunun avantajý AntiVir'in boyutunun küçülmesi ve bu sayede daha hýzlý indirilmesidir. Program kurulumunda böyle bir mesaj ile karþýlaþýrsanýz Microsoft sistem DLL paketini buradan indirebilirsiniz. Böyle bir durumla karþýlaþmazsanýz bu uyarýyý dikkate almayýnýz.

[B]Programý indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.[/B]

http://portal.cizgi.com.tr/software/download.aspx?id=6312