Haziran 25, 2019, 11:59:31
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Hey Im new here

Balatan fuetteshienty, Kasm 18, 2009, 12:04:56

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

fuetteshienty

Hello


My name is Polina, Im 19 y.o. Just want say Hello to all!

I found this forum in http://my.yahoo.com
I hope your site can help me in future

Fussilet

Alnt yaplan: fuetteshienty - Kasm 18, 2009, 12:04:56
Hello


My name is Polina, Im 19 y.o. Just want say Hello to all!

I found this forum in http://my.yahoo.com
I hope your site can help me in future


hello Polina, Wellcome to fussilet.com...

we can help you everytime ;)

we are always here...

regards.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Hocam, her zaman yardýmcý olabileceðinize emin misiniz..? Polina, boþa ümitlenmesin...:)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

yardýmcý oluruz endiþelenme, artýk az çok biliyruz ingilizceyi :)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Mesele iþin dil yönü deðil vatan borcunuzun yaklaþmasýydý...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

Alnt yaplan: liprade - Kasm 18, 2009, 12:46:57
Mesele iþin dil yönü deðil vatan borcunuzun yaklaþmasýydý...


o zamanda yabancý dil bilen birileri elbet çýkar..

:)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

ÝsoZ hocamýz saðolsun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

inþallah buralara da bakar, ve bu üyelerle özel ilgilenir :)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Gördüðümüz kadarýyla hocamýz burasýyla ilgileniyor...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git