Haziran 17, 2019, 10:49:03 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Yahoo Messenger 10.0 0.1102

Balatan TakeOne, Kasm 14, 2009, 11:44:57

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Yahoo Messsenger, Y a h o o! kullanýcýlarý için hazýrlanmýþ bir anlýk mesajlaþma programýdýr. Y a h o o  ve bu yeni sürümü ile birlikte Windows Live Messenger(MSN) kullanýcýlarý ile anlýk mesajlaþma ve görüþme yapmanýzý saðlar.

[URL=http://www.hhresim.com] [/URL][/CENTER]

[B]Özellikleri :[/B]

:: Canlý radyo — Kendi radyo istasyonunuzu oluþturmanýzý ve dilediðiniz müziði dinlemenizi saðlar!
:: Yahoo Games! — Mesaj penceresinin hemen yanýndaki oyunlar ile arkadaþlarýnýzla bilardo ya da tavla oynayabilirsiniz.
:: Kiþi arama barý — Kiþi arama bölümü bulunur.
:: Bul, ekle, arkadaþlarý paylaþ — kolayca diðer insanlara baðlanýn.
:: Dosya transferi — sürükle-býrak yöntemi ile dosya ve resim paylaþabilirsiniz.
:: Adres kitabý — kiþi listenizi senkronize eder.
:: Gizli görünme — bazýlarýna online ve diðerlerine offline gözükebilirsiniz.
:: Webcam, avatar, emoticons, pc'den pc ile veya telefon ile sesli görüþme, arayüz desteði...

[B]Programý indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.[/B]

http://messenger.yahoo.com/download/win/

Yukar git