Haziran 27, 2019, 04:13:16
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Kötü Amaçlý Yazýlýmlarý Temizleme Aracý Kasým 2009

Balatan TakeOne, Kasm 13, 2009, 12:01:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Bu araç, yaygýn olarak karþýlaþýlan bazý kötü amaçlý yazýlýmlarýn (Blaster, Sasser ve Mydoom dahil) bilgisayarýnýza bulaþýp bulaþmadýðýný denetler ve bulaþma varsa temizlemenize yardýmcý olur. Microsoft, her ayýn ikinci Salý günü bu araç için güncelleþtirme yayýmlayacaktýr.

[URL=http://www.yukle.tc][/URL][/CENTER]

Bu araç virüsten koruma yazýlýmlarýný yerini almaz. Bilgisayarýnýzýn korunmasýna yardýmcý olmak için bir virüsten koruma yazýlýmý kullanmalýsýnýz.

Microsoft, her ayýn ikinci Salý günü bu aracýn güncelleþtirilmiþ bir sürümünü yayýmlayacaktýr. Yeni sürümler bu web sayfasý, Windows Update ve Microsoft.com'daki Kötü Amaçlý Yazýlýmlarý Temizleme Aracý Web sitesi üzerinden kullanýma sunulacaktýr.

[B]Programýn 64 bit sürümünü indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz. [/B]

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=585d2bde-367f-495e-94e7-6349f4effc74&DisplayLang=tr

[B]Programýn 32 bit sürümünü indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz. [/B]

Yükleme ayrýntýlarý: Kötü Amaçlý Yazýlýmlarý Temizleme Aracý

Yukar git