Haziran 25, 2019, 01:43:57 ÖÖ
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

FileZilla Client 3.3.0

Başlatan TakeOne, Kasım 12, 2009, 11:58:11 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TakeOne

Açýk kaynak kodlu, ücretsiz bir FTP istemcisi

[URL=http://www.yukle.tc][/URL][/CENTER]

Kullanýmý kolay, ücretsiz ve bol özellikli bir FTP yazýlýmý olan FileZilla, FTP, SSL/TLS üzerinden FTP (FTPS) ve SSH File Transfer Protocol (SFTP) desteðine sahip. Aralarýnda Türkçe'nin de yer aldýðý çoklu dil desteði, yarým kalmýþ yüklemelere devam edebilme, 4GB'dan büyük boyutlu dosyalarýn yüklenebilmesi, güçlü site yöneticisi, sürükle-býrak desteði, ayarlanabilir hýz limitleri, dosya adý filtreleri ve að yapýlandýrma sihirbazý yazýlýmýn öne çýkan özelliklerini oluþturuyor.

FileZilla FTP istemcisinin yaný sýra Windows iþletim sistemlerini destekleyen sunucu özelliðinde "FileZilla Server" versiyonu da bulunuyor.

[B]Programý indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.[/B]

https://www.ohloh.net/projects/filezilla/download?filename=FileZilla_3.3.0_win32-setup.exe