Haziran 25, 2019, 01:46:49 ÖÖ
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Çinkonun FaydaLarý

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 11, 2009, 11:23:20 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

ÇÝNKONUN FAYDALARI
Çinko, yaþam için, önemli bir mineraldir. Pek çok faydasý bulunan çinko mineralini eksikliði halinde, vücudumuz hastalýklara karþý savunmasýz kalýr. Tat ve koku duyularýný zayýflar. Çocuklarda, cinko eksikligi geliþme ve büyüme bozukluðuna yol açabilir. Kýrmýzý et, karaciðer, yumurta, deniz ürünleri, fasulye, bezelye ve fýndýkta çinko mevcuttur.

ÇÝNKONUN FAYDALARI ;
* Çinko eksikliðinin, göz dýþýnda beyin fonksiyonlarý, kan dolaþýmý, solunum ve baðýþýklýk sistemlerini de etkilediði bilinmektedir.
* Cildi güzelleþtirir, saçý parlatýr.
* Týrnaklarý sertleþtirir.
* Büyüme hormonun salgýlanmasýnda rol oynar.
* Ergenliðin geliþmesi ve cinsiyet hormonlarýnýn faaliyeti de çinkoya baðlýdýr.
* Soguk algýnlýðý ve gribe karþý cok faydalýdýr.
* Akneye karþý etkili bir mineraldir.Hücre yenilemesine yardýmcý olduðu için cildi de güzelleþtirir.
* Nörodermitisi ve uçuklarý hafifletir.
* Adet sancýlarýný hafifletir ve kýsýrlýða karþý da etkilidir.
* Amalgam gibi aðýr metalleri vücuttan atar.
* Çinko minerali, kemik matrisinde önemli rol oynayan ve güçlü kemik yapýsý için gerekli olan bir mineral.
* Günlük almanýz gereken çinko miktarý ise ortalama 15 mg.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...