Haziran 25, 2019, 11:37:20
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

ÞiddetLi Öksürük Ve BaLgam Ýçin Elma Çayý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 11, 2009, 11:11:56

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

ÞÝDDETLÝ ÖKSÜRÜK VE BALGAM ÝÇÝN ELMA ÇAYI


Kýþ aylarýnda, pek çoðumuzun sýkça karþýlaþtýðý bir durum olan öksürük ve belgam atamama probleminden kurtulmanýn pratik ve doðal bir yolu mevcut. Elma çayý.

ÞÝDDETLÝ ÖKSÜRÜK ÝÇÝN : 1 litre suyun içine, ince dilimlenmiþ 1 adet adet elmayý kabuklarýyla birlikte atýn. Haþladýktan sonra çay gibi sýcak olarak için.
BALGAM SÖKTÜRMEK ÝÇÝN : Elma kabuklarý ile yapýlan çay, hem göðüsü yumuþatýr, hem de, balgam söktürmek için idealdir. Tarifimize gelince; Elmanýn kabuklarýný soyun, Ýçine biraz tarçýn, zencefil ve karanfil atýlýr. 10 dak demlendirdikten sonra, içilir.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git