Haziran 26, 2019, 10:37:40 ÖS
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Battani

Başlatan MiM, Kasım 03, 2009, 12:10:11 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

BattaniDevrinin en önemli astronomlarýndan ve matematikçilerinden olan Battâni (858-929), Sâbit ibn Kurrâ gibi, Urfa'nýn Harran Bölgesi'ndendir ve yýldýzlara tapan Sabii Dini'ne mensuptur.

Rakka'da özel bir gözlemevi kurmuþ ve burada 887-918 tarihleri arasýnda son derece önemli gözlemler yapmýþtýr. Güneþ, Ay ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlemiþ, yörüngelerini doðru bir biçimde belirlemeye çalýþmýþtýr. Güneþ ve Ay tutulmalarý ile ilgilenmiþ, mevsimlerin süresini büyük bir doðrulukla hesaplamýþtýr. Ayrýca, ekliptiðin eðimini de dakik olarak belirlemeyi baþarmýþtýr.

Ayný zamanda matematikçi de olan Battâni, bu alanda da son derece önemli çalýþmalar yapmýþtýr. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantý gerçek anlamda ilk defa kullanan bilim adamýnýn Battâni olduðu söylenmektedir. Battâni, çalýþmalarý sýrasýnda bazý temel trigonometrik baðýntýlara ulaþmýþ ve bunlarý astronomik hesaplamalarda kullanmýþtýr.