Haziran 24, 2019, 07:30:16 ÖS
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Safranýn FaydaLarý

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 02, 2009, 11:38:44 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...


SAFRAN VE SAFRANIN FAYDALARI

SAFRANIN Ă–ZELLĂťKLERĂť :
Çiçekleri mor renklidir.
Tepeciklerinden elde edilen toz; renk, tat ve koku verici olarak kullanýlýr.
Süsengiller familyasýndan; yurdumuzda da yetiþtirilen, 10-15 cm boyunda, çok yýllýk otsu bir bitkidir.
Etli, yuvarlak, kaidesi yassý, 4 cm kadar çapýnda, üstü esmer renkli ve zarýmsý pullarla kaplý, alt tarafýnda da kök parçalarý bulunan bir soðaný vardýr.
YapraklarĂ˝ uzun ve koyu yeĂľildir.
Sonbahar mevsiminde yapraklardan önce açar.
Meyvesi kapsül þeklindedir ve sonbahar aylarýnda meydana gelir.
Ýçeriðinde; þekerler, organik asitler, krosin ve uçucu yað vardýr.

SAFRANIN FAYDALARI :
Safran acý tadýyla iþtah açýcýdýr. Sinirleri uyarýcý etkisi ile vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Sinir zayýflýðýný giderir. Kokusu yatýþtýrýcý ve rahatlatýcýdýr. Ateþi düþürür ve öksürüðü keser. Bu özelliði ile özellikle astým ve bronþitte faydalýdýr. Safranýn karaciðer hastalýklarýnda da faydalýdýr.Ciltteki kaþýntýlarý ve sivilceleri giderir. Rahim kaslarýný uyararak adet söktürücü etki gösteren safran, bu özelliði ile düþüðe de sebep olabileceði için hamileler tarafndan kullanýlmamalýdýr. Adet sancýlarýný azaltmakta da etkilidir. Diþ etlerini kuvvetlendirir ve diþeti aðrýlarýný azaltýr. Uyarýcý etkisi ile cinsel isteði de arttýrýr.
Ýlaç, boya maddesi ve baharat olarak kullanýlýr. Çok güçlü bir koku ve renk vericidir. Fazla miktarda kullanýlmamalýdýr. Hamileler hiç kullanmamalýdýr.


ÇIBAN ÝÇÝN : Yumurta sarýsý ile karýþtýrýlýp çýbanlara konursa faydasý görülür. Bal ile macun yapýlýrsa kumlarý dökmeye yardýmcý olur.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Mercan

Ne faydalý bilgiler saðolasýn can

...TefekkĂĽr...

RABBÝM razý olsun Mercaným...

ĂťNĂžAALLAH  istifade edebilirz. ;)
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...