Haziran 25, 2019, 09:43:31
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

PeLin Otunun FaydaLarý

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 02, 2009, 11:25:57

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


PELÝNOTU VE FAYDALARI
Pek çok türü bulunan pelinotu, boþ arazilerde kendiliðinden yetiþen, acý ve keskin kokulu bir bitkikidir. Saðlýk açýsýndan faydalý olduðu kadar, zararlý yönleride vardýr. Dikkatli kullanmak gerekir.


FAYDALARI:

* Baðýrsak solucanlarýný düþürür.
* Adet söktürür.
*Ýþtah açar.
* Mideyi kuvvetlendirir.
*Ateþi düþürür.


ZARARLARI : Emziren annelere,mide kanamasý geçirenlere zararlýdýr.Doz aþýmý zehirlenmelere sebep olur.Uzun süre kullanmak sinirleri bozar.Önerilen dozajlar aþýlmadýðýnda bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Uzun süreli kullanýlmamalýdýr. Gebelik sürecindekullanýlmamalýdýr. Mide ve baðýrsak ülserinde ve aðýr böbrekhastalýklarýnda kullanýlmamalýdýr.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git