Haziran 26, 2019, 10:35:42 S
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Lütfen saatlerinizi geri alýnýz.....

Balatan vuslat_ebedi82, Ekim 26, 2009, 11:38:58

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

vuslat_ebedi82

Abiler , ablalar , yöneticiler......!!!! Lütfen saatlerimizi geri alalým. Zaman kavramýmýz karýþtý...... ;) ;) ;) Sitenin saati farklý , bizim saatimiz farklý.......Tamam ayrýcalýklýyýz da bu kadar ayrýcalýk fazla olur.... :D :D

liprade

Dedim bu haber de ne..? Geri almýþtýk zaten... Meðer mesele baþkaymýþ... Sitemizin ayrýcalýklý görülen bu ufak pürüzü kýsa zamanda hallolur inþallah...

Dün bu saat farkýnda mesele yaþadýk... Daim Fussilet açýk olursa olacaðý budur...:) Forumun saatine bakýyormuþum...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Þehadete Vurgunum

benim anlamdýðým forumun bir saati varmý dýr eðer varsa ben niye göremiyorum ???

vuslat_ebedi82

Yok mu? :) Ben mi yanlýþ gördüm aceba.......Mesajlarýn yanýnda kaçta gönderdiði yazýyor ya kardeþ onu kasdetmiþtim.....

Þehadete Vurgunum

ewet burda 10 yazýyor ama bizim saat daha 9 hangisi doðru þimsi :)

vuslat_ebedi82

Dokuzu onbir geçiyor  þimdi ayarlayýn geç kalmayýn:)))

Þehadete Vurgunum


Yukar git