July 20, 2019, 03:19:27 AM

News:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)


GüZeLi Seven GÜZEL ! SANA Feda Edeceðim GüzeLLikLer Ver...!

Started by ...Tefekkür..., October 30, 2009, 12:37:22 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

...Tefekkür...Güzeli Seven Güzel! Sana Feda Edeceðim Güzellikler Ver!

Güzeli seven Rabbim, benim içimi nurlarýnla güzelleþtir… Ýçimin güzelliðiyle davranýþlarým nurlansýn!…


Gözlerimin bakýþýnda Sen olmalý, kirpiðimin ucundaki damlada Sen parlamalýsýn!…

Senin yolunda çalýþýrken yorulduðum için dinlenmeliyim… rahatým da Senin için olmalý yani…

Uykumda Seni sayýklamalýyým…

Yollarým Sana gelmeli hep! Dönse dolaþsa yine Seni bulmalý adreslerim!

Hayatýmdaki her ciddi adýmý Senin için atmalý, yine Senin için koþmalýyým, Senin yolunda…

Affetmeyi seven Rabbim, affedilmenin huzurunu yaþattýr bana… Günahkar kulunun tek tesellisi; Senin huzurunda af dilerken, süzülen gözyaþlarýdýr…

Bunca günahýma raðmen, beni bir nebze rahatlatan; tövbe etmeyi nasip eden Rabbimin, kullarýný affetmeyi sevmesidir…


Senden koparma beni! Sensiz býrakma kalbimi… Senden uzak kalýnca; öyle aciz, öyle çaresizim ki…

Seninleyken huzurum dorukta; sanki her þey, her güzel þey benim, tüm mutluluklar benimle…

Dünyanýn tüm çiçeklerini koklasam, Sana dua ederkenki huzuru yine bulamam…

En güzel sözleri kullansam Senin için, hep Seni söylesem konuþtuðumda; Seni anlatmaya yine doyamam!

Dostlarýný sevsem; kalplerinde Sen yaþýyorsun diye… Tüm yarattýklarýna ibretle baksam; Seni hatýrlatýyor diye… Ýçimdeki sevgiye dair ne varsa

yapsam; Seni sevmeye yine doyamam!

Kulunu affeder misin Rabbim; beni Sana adasam?!

Güzeli seven güzel! Sana feda edeceðim güzellikler ver!

ALýntý...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


"Benimdir" diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
"Ben" diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

MiM

çok hoþ bi yazýydý gerçekten. keyifle okudum. teþekkürler tefekkür ablam. yüreðinize saðlýk.

vuslat_ebedi82

Dua niyetine inþ............Ellerine saðlýk ablam.........Zevkle okudum.............

Go Up