Haziran 26, 2019, 08:12:47 ÖS
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

KuÞKonmazýN FaydaLarý

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Ekim 24, 2009, 03:04:56 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

KUĂžKONMAZIN FAYDALARI

Türkiyemiz, adeta bir bitki cenneti ve bu bitkilerin de sayýsýz þifasý var. Bu yazýmýzda anlatacaðýmýz bitkimiz, kuþkonmaz. A,C,B,B1,B2,B3,B6, ve K vitaminleri açýsýndan, son derece faydalý olan kuþkonmaz, bakýn daha nelere faydalýymýþ. Hep birlikte görelim.

* Et sevmeyenler, yemesi yasak olanlar için iyi bir protein kaynaðýdýr.
* Kuþkonmaz lif, manganez, bakýr, fosfor, potasyum içerir .
* Kalp hastalýklarýna karþý çok faydalýdýr.
* KuĂľkonmazda yĂĽksek miktarda bulunan folik asit bulunur.
* Mineral profili, içerdiði aktif aminoasitle birleþince diüretik bir etki oluþturur.
* Artirit, romatizma, adet dönemlerinde rahatlýkla tüketilebilir.
* Özellikle adet dönemlerinde vücutta oluþan ödemi söktürür.
* Baðýrsaklar için oldukça faydalýdýre
* Ýnulin isimli özel bir karbonhidrat çeþidi içerir. Bu karbonhidrat kalýn baðýrsakta bulunan saðlýða iyi gelen bakteriler tarafýndan sindirilir. Beslenmemizde yeterli miktarda inulin bulunursa bu iyi bakterilerin geliþimi ve aktivitesi artar, bu da zararlý bakterilerin baðýrsaklarýmýzda tutunmasýný zorlaþtýrýr.
* Hamileler ve bebek sahibi olmayý düþünenler bolcakuþkonmaz yemeli.
Özellikle hamile kalmayý düþünüyorsanýz veya hamileliðin erken safhalarýndaysanýz kuþkonmazý öðünlerinizden eksik etmeyin. Çünkü içerdiði folik asit hücrelerin düzgün bölünmesi için gereklidir. Gebelikte yetersiz folat tüketiminin çeþitli doðuþtan sakatlýklara yol açtýðý belirlenmiþtir.
* Böbrek ve gut hastalarý, kuþkonmazý tüketmesi doðru olmaz.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...