Haziran 26, 2019, 10:02:04 ÖS
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

UnutmadýysaN EðeR; UnutuLmamýþsýndýR...!

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Ekim 20, 2009, 04:53:49 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

insan yalnýz hissedebilir kendini; yapayalnýz , unutulmuþ hattadünyalýlar bir yere göç etmiþ de sadece bize haber verilmemiþ zanneder, mahzunlaþýrýz kimi zamançok kalabalýkta bile olsa; yalnýzlýk bir kurt gibi kemirir tüm benliðimizi, öfke duyarýz bazen, bazen de çaresiz gibiyizdirçaresiz, güçsüz, zavallý da hissedebilirizmutlu olduðumuz anlarda gelmez aklýmýza pek yaradan da, bu durumlarda inceden bir þikayet geliþir içimizde''unuttun mu beni? niye ben? þanssýzým-çaresizim''ve bu liste uzar da uzarona yakýn hissetmenin verdiði þýmarýklýkla, naz ederiz belki, þikayetlerin içinde boðulurkenolur mu hiç? yerin altýndaki canlýlardan, gökyüzünde süzülene kadar herkesi, herþeyi, bir hücreyi bile unutmayan!! yaradan , nasýl olur da bizi unutur ki?? mümkün mü bu?? olabilir mi sahi??
çevremize iyice bir bakýp, geliþen her olayý- sesi incelersek; o bize her an bir mesaj veriyordur yarattýðý en güzel eserin, kendini mahvetmesine izin vermek istemez, insan istemedikçe her an bir mesaj vardýr bizzat karþýmýza çýkmasýný beklemek, komik deðil mi??
''o telefon hep çalýyor; kapý çalýyor bazen, bazen mail
insan duymak istesin yeter ki,anlamak istesin gelen mesajĂ˝,sesleri, hisleri
o her an yanýmýzda, her an kalbimizde, zor zamanýmýzda veya mutluyken
o hep bizimle,yeter ki,çevreye dikkatli bakýp,mesajlarý seçebilelim''
yalnýz deðilizçaresiz; hiç deðilduyalým yeter kihatta duymak isteyelimne dersiniz??!
unutmadýysak eðer;
unutulmamýþýzdýr


ALINTĂ˝...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

..EvĂľan..

Çok güzel bir alýntýydý bazen kendimi gördüm mýsralarda yüregine saglýk kardeþim :)

vuslat_ebedi82

AlýntýunutmadĂ˝ysak eĂ°er;
unutulmamýþýzdýr
Güzeldi .Elinize saðlýk.........