Haziran 26, 2019, 10:15:10 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Ne Olur Tükenme Sabrým..

Balatan bardak, Ekim 12, 2009, 03:26:37

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bardak

Güneþin doðmasýný bekliyorum bir sabýrla..
Öyle ihtiyacým var ki bu doðuþa. Bir doðsa ah bir doðsa bu güneþ, "yeter bitti herþey, ben geldim." dese.. Ben geldim ve herþey aydýnlandý. Korkma karanlýktan, korkma düþmekten.. Ýçini yangýnlar kaplamýcak artýk. Ben ýþýðýmla hepsini kovacaðým. Sana yeni hayat yeni ýþýklar vereceðim, dese..

Çok þey bilmek yakýyor artýk beni.. Susun diyorum insanlara, susun. Duymak bilmek istemiyorum. Bu kadar þey bilmek acýtýyor canýmý.. Kaldýramýyorum dayanamýyorum. Allah'ým sabýr esmana sýðýnýyorum. Sabrým kalmadýkça korkuyorum.. Kendimden, dilimden korkuyorum. Beni tutacak birþey istiyorum. Bir damla sabýr, sabýýrr Yâ Râb..

Sabýr dediðin ne ki? Susmak mý? Susuþlarda susuyorum. Çýðlýða susuyorum. Kan kusmalara susuyorum. Sinem çatlayacak ey yâr. Az kaldý ölmelere. Bittim ben de.. Üþüyorum Rabbim.. Üþüyorum bu acýlara. Aðlamýyorum, yanmýyorum, üzülmüyorum ama çok üþüyorum.. Yalancýlara.. Doðruyu saklayanlara.. Ýnkar edenlere, iftira edenlere, üzenlere, kan içenlere..

Yâ Sabýr, Es-Sabur..
Boþver dostum birþey deme, aðzýný bile açma..
Þimdilik sabýrdayým..
Rabbim dünyayla arama mesafe koyana kadar..

MiM

eyvallah, teþekkürler abisi... güzeldi, allah razý olsun.

Yukar git