Haziran 24, 2019, 07:53:23 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

sitenin görünümü hakkýnda...

Balatan MiM, Ekim 08, 2009, 03:59:39

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

yav, ey MiLLet!
sitede kaç gündür deðiþiklikler oluyor, resimler deðiþiyor, güzelleþiyor... (yoksa çirkinleþiyor mu? :D)
kimse sormuyor, neler oluyor, bu deðiþiklikler ne böyle diye...
beðeniyor musunuz, beðenmiyor musunuz, söyleyin biþeyler yav allah aþkýna!
baþka önerileriniz var mý, ah þu resim olaydý da onu koysalardý dediðiniz biþeyler var mý?
söyleyin, yazýn... sitemizi daha güzele doðru götürelim, olma mý?  :D (damram ablamýn kulaklarý çýnlasýn.)

size ayrýca þunu da söyleyim, reklamlar konusunda fussilet hoca söz verdi, resimsiz reklamlarýn tamamýnýn kaldýrýlacaðýný söyledi.

Þehadete Vurgunum

hocam ben resim felan görmedim sitede hiç bir deðiþiklik yok ve bu reklamlar cok canýmý sýkýyor:)

hocam birde ben önersemde kimse beni dinlemiyor :))) cünkü ne önereceðimi tahmin ediyorsunuzdurr

Bevadih

elbette güzel olmuþ...fark etmez miyim...daha  düzenli ,temiz duruyor..Göz yormuyor...

Ben bu deðiþikliðin adresinin siz olduðunuzu tahmin edemedim ilk etabta... ama kullanýlan cümleler sizin sevdiðiniz cümleler:)

Ve tabiki estetik oluþu adresi size çýkardý...

emeðinize saðlýk...

Þehadete Vurgunum


MiM

Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Ekim 08, 2009, 04:04:57
hocam ben resim felan görmedim sitede hiç bir deðiþiklik yok ve bu reklamlar cok canýmý sýkýyor:)
hocam birde ben önersemde kimse beni dinlemiyor :))) cünkü ne önereceðimi tahmin ediyorsunuzdurr


gýz urfalý, sen benlen dalga geçmiyon demi ablam?
yav nasýl olur, cümle alem görüyo da sen nasýl göremezsin?

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Ekim 08, 2009, 04:11:48
Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Ekim 08, 2009, 04:04:57
hocam ben resim felan görmedim sitede hiç bir deðiþiklik yok ve bu reklamlar cok canýmý sýkýyor:)
hocam birde ben önersemde kimse beni dinlemiyor :))) cünkü ne önereceðimi tahmin ediyorsunuzdurr


gýz urfalý, sen benlen dalga geçmiyon demi ablam?
yav nasýl olur, cümle alem görüyo da sen nasýl göremezsin?estaðfirullah hocam ya vallahi dalga gecmiyorum ya herkeste bana bunu söylüyor ben dalga gecer gibimi konuþuyorum :(

vallahi görmüyorumm

MiM

Alnt yaplan: Bevâdih - Ekim 08, 2009, 04:09:10
elbette güzel olmuþ...fark etmez miyim...daha  düzenli ,temiz duruyor..Göz yormuyor...
Ben bu deðiþikliðin adresinin siz olduðunuzu tahmin edemedim ilk etabta... ama kullanýlan cümleler sizin sevdiðiniz cümleler:)
Ve tabiki estetik oluþu adresi size çýkardý...
emeðinize saðlýk...


yav ablam sende olmazsan bu urfalý kafayý yedirecek bana, kendimden þüphe etmeye baþlayacam yav! :D

saðol ablam, Allah razý olsun. sizin farkedeceðinizi, farkettiðinizi biliyordum!

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Ekim 08, 2009, 04:15:28
Alnt yaplan: Bevâdih - Ekim 08, 2009, 04:09:10
elbette güzel olmuþ...fark etmez miyim...daha  düzenli ,temiz duruyor..Göz yormuyor...
Ben bu deðiþikliðin adresinin siz olduðunuzu tahmin edemedim ilk etabta... ama kullanýlan cümleler sizin sevdiðiniz cümleler:)
Ve tabiki estetik oluþu adresi size çýkardý...
emeðinize saðlýk...


yav ablam sende olmazsan bu urfalý kafayý yedirecek bana, kendimden þüphe etmeye baþlayacam yav! :D

saðol ablam, ALLAH razý olsun. sizin farkedeceðinizi, farkettiðinizi biliyordum!
kalbimi kýrýyorsunuz ama sonra benide kaybederseniz üzülürsünüz :) :D

serdengecti


MiM

Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Ekim 08, 2009, 04:14:55
vALLAHi görmüyorumm


iyi de kýzým, þu an ne var senin görüntüde?
yani eskisi gibi tema reklamlarý mý var... hani en altta da soluk bir resim vardý...

Þehadete Vurgunum
hocam,kýzmayýn ama bunlaramý diyorsunuz  :-[


Þehadete Vurgunum


MiM

Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Ekim 08, 2009, 04:26:21
hocam,kýzmayýn ama bunlaramý diyorsunuz  :-[


urfalý, o reklam sadece tek bir temada çýkýyor. o da varsayýlan tema olan þu mavi renkli çiçekli tema da... mesela ben sürekli deðiþik temalar kullanýyorum. onlarýn hiçbirinde o reklam çýkmýyor. þimdi ben sana siteye koyduðum resimleri koyayým buraya bakim, sen bunlarý göremiyor musun?bu ilk resim...bu ikinci resim...bu üçüncü resim,ve bu da son resimdi...

***

urfalý þimdi söyle bakam, sen bu yayýnladýðým resimleri göremiyor musun?


Þehadete Vurgunum

hocam, özürdilerim ama vallahi yeni gördümm ben hiç ana sayfaya bakmýyorum sadece forum butonunu týklýyorum  :-[ :-[

MiM

Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Ekim 08, 2009, 04:39:29
hocam, özürdilerim ama vALLAHi yeni gördümm ben hiç ana sayfaya bakmýyorum sadece forum butonunu týklýyorum  :-[ :-[


yav sen ne zannettiydin,
yav tutmayýn beni, kýzýlcýk sopamý verin bana!  :D

Yukar git