Temmuz 16, 2019, 12:49:07 ÖS
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Utanýyorum Allahým..

Baţlatan HĂĽda_i gĂĽlĂĽ, Nisan 02, 2009, 04:13:52 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HĂĽda_i gĂĽlĂĽ

Nisan 02, 2009, 04:13:52 ÖS Last Edit: Nisan 02, 2009, 04:16:36 ÖS by HĂĽda_i gĂĽlĂĽ
Utanýyorum Allahým....Ondört asýr önce çekilen eziyetleri hayýrlayýp, çekilenleri bilince..

..Saçma sapan sebepleri sorunmuþ gibi büyüttüðüme..

..O Allah dostlarýnýn çektikleri onca çileye ve yýlmadýklarýný düþününce..

..Utanýyorum yýldýðým o günlere..

..Sebepsiz ĂĽzĂĽldĂĽĂ°ĂĽm “çare”li çaresizliklerime..

..Ýmkansýz sandýðým her bir þeyi önüme sunulmuþ görünce..

..Utanýyorum, kimsem yokmuþ gibi yakýndýðým günlere..

..Annem babam olduĂ°u halde hemde..

..Oysa Sultanlar Sultanýnýn (s.a.v.) ne annesi oldu ne babasý..

..Bunun için eziðim ki öyle..

..Ýmkaným ve zamaným olduðu halde deðerlendiremediðim günlere..

..Cahiliye dönemini yaþamýþýz diye..

..Utanýyorum, uykumu ibâdetime tercih ettiðim gecelere..

..Rabbe en yakýn vakit gecedir, bunu bile bile hemde..

..Duanýn red olunmadýðý, o eþsiz gece vakitlerinde,

..Alnýmý seccademde yeterince tutamadým diye..

..Elimi dua için açamadýðým gün ve gecelere..

..Utanýyorum, Rabbimin ve Resûlünün (s.a.v.) adýný yeterince anamadým diye..

..Yemek yerken, aç kalanlarý hatýrlýyamadýðým günlere..

..Bir kaç hurma ile doyan ResĂ»l-i Ekrem’i ve AshabĂ˝nĂ˝ bilince..

..SĂ˝kĂ˝ntĂ˝yĂ˝ dert ettiĂ°im “sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝z” hâlime..

..”SĂ˝kĂ˝ntĂ˝ nedir, bilmedik ki..” gerçeĂ°ini bilince hemde..

..Þükretmeyi unuttuðum anlara, acziyetime..

..Her þeye utanýyorum iþte..

..Kusursuz ni’metlerle yaĂľadýðýmĂ˝z için þükredeceĂ°imize,

..Ni’metleri görmeyen körlerden oldum diye..

..Utanýyorum, her yeni bir kýyafet aldýðýmda,

..Senelerce ayný kýyafetiyle dolaþanlarý göremedim diye..

..Utanýyorum aynaya her bakýþýmda..

..Kusursuz yaratýldýðýmýzý farkedemiyoruz diye..

..Utanýyorum, bilmediklerimi þimdi bilmeye,

..Görmediklerimi þimdi görmeye..

..Çok utanýyorum Allah ým.!

..Senden bir Ăľey istemeye..

..Derim hep, “istemek” benden, vermek “isteme hissini verenden” diye..

..Þimdiye kadarki hiçbir isteðimi bu kadar eziklikle istemedim..

..Rabbim, dünyada utandým, Ahirette utandýrma..

..Huzurunda utandýrma...

..Yine de utanýyorum isterken..

..”Ben lâyĂ˝k mĂ˝yĂ˝m diye..

..Ýlâhi, Sen içleri en iyi bilensin..

..Affet, merhamet et..

..Azabýndan koru..
yeĂľeren

Senin karþýna hangi yüzle çýkacaðýz ALLAH'ým?
Bende utanýyorumm....

...TefekkĂĽr...

Þimdiye kadarki hiçbir isteðimi bu kadar eziklikle istemedim..

..Rabbim, dünyada utandým, Ahirette utandýrma..

..Huzurunda utandýrma....


Amin.Amin.Amin.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Ăžehadete Vurgunum


Ăžehide

Seni Zikretmeyi UnuttuĂ°um heran..
Sana Þükretmeyii Unuttuðum herann Utaniyorumm Rabbim ..

ALLAH'ým Sen Affedicisin..
Affetmeyi Seversinn
ĂźizLeride Affeylee ..
AMĂťN ..

Ăžehadete Vurgunum