Haziran 26, 2019, 10:04:57 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Windows Xp Service Pack 3 Çýktý, Ýndirin !

Balatan TakeOne, Eyll 30, 2009, 01:42:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

Windows XP Service Pack 3 Türkçe'yi indirin ve kurun...

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/8366/46iae9fsv.jpg[/img]
[B]Service Pack 3: Artýk Türkçe XP'lere de kurulabilecek.[/B][/CENTER]

Windows XP SP3 boyut olarak tam 320 MB. SP2'nin yayýmlandýðýndan beri arada kalan tüm güncellemeleri ve ekstra bazý eklentileri içeriyor. Yeni özelliklerden ilk göze çarpanlar kurumsal aðlara giriþi kýsýtlayan SP3 Network Access Protection (NAP) ve Microsoft Management Console (MMC) uygulamasýnýn 3.0 güncellemesi. Windows Installer uygulamasý da 3.1 v2 sürümüne güncellenmiþ.

SP3 yüklenen Windows XP'ler ayný zamanda aðlarda Windows Vista ve Server 2008 yüklü sistemlerle daha rahat iletiþim kurabiliyorlar.

Normal bir bilgisayar kullanýcýsý için en önemli yenilik ise artýk SP2 kurulu bir sisteme MB'larca yama indirip kurmaya gerek kalmamasý oluyor. Ýster SP1 yüklü olsun ister SP2; hatta hiçbir yama yüklü olmasa bile SP3 ile sisteminizi doðrudan en güncel seviyeye getirebilirsiniz.

[B]Günceleme Paketini indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.[/B]

http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/svpk/2008/04/windowsxp-kb936929-sp3-x86-trk_5AAF60501636AF08C97EF1C18F1315F4ED6FBCDF.exe

oski45

Bilgi ve paylaþým için çok Teþekkürler oski45

Yukar git