Haziran 25, 2019, 11:40:08
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

GÜLNARE. ELVÝDA

Balatan AZERBAYCAN QIZI, Eyll 27, 2009, 09:11:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kasým

Kafayý takmak...Size þair demekle gerçekten hata etmiþim!Sýnýrlarýmýn nerde baþlayýp nerde bittiðini iyi biliri.Burdan sonrasý beni aþar.Selametle

AZERBAYCAN QIZI

ÖZÜR DÝLERÝM.KABALIK ETTÝM,FARKINDAYIM.
SALAMAT QALIN.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

Fussilet

Alnt yaplan: Kasým - Eyll 28, 2009, 01:02:07
Kafayý takmak...Size þair demekle gerçekten hata etmiþim!Sýnýrlarýmýn nerde baþlayýp nerde bittiðini iyi biliri.Burdan sonrasý beni aþar.Selametle


kasým, seni yunus emredeki molla kasýma benzetiyorum...  :)

yunus emre bu sözü eðri büðrü söyleme...
Seni siðaya çeken bir molla kasým gelir...

þimdi kasým kardeþim ve gülnare kardeþim... biriniz diðerinizi anlamaya çalýþýn... ikinizden biri bunu yapsýn :))
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

DAMRAM

cok güzel caným beným cok azerý komsum var senýn sýfený kendý dýlým ggýbý býlýyorum sýýrýný okumakda hýc zorlanmadým emegýne gül yüregýne saglýk

kurtlarvadisi

AZERBAYCAN QIZI

MÝNNETDARAM SEVGÝLÝ DAMRAM.
ALLAH SÝZLERÝ QORUSUN.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

DAMRAM

Alnt yaplan: AZERBAYCAN QIZI - Eyll 28, 2009, 01:36:14
MÝNNETDARAM SEVGÝLÝ DAMRAM.
ALLAH SÝZLERÝ QORUSUN.
allah sendende razý olsun he can ben sana býrsey dýyem ben sývelý konusmayý severým beným bu forumda agam dýye takýldýgým sukut kardesýmýz vardýr adýný demem agam derým espýrý olsun latýfe olsun benden sana abla tafsýyesý bak herseyey alýnma muhakkak býr sey yazýldýysa espýrý olsun dýye yazýlýr senýn ýstenmemen yada dýslanman degýldýr kýz bak eger oklavamý görsen kacacaksýn demekký hemý :))

kurtlarvadisi

AZERBAYCAN QIZI

YOX CAN,ARTIQ ALINMIYORUM,OLUR BELE ÞEYLER.ZATEN MEN BÝR AZDAN O ARKADAÞA BÝR ARKADAÞLIK TEKLÝF EDÝCEMMM "YOK" DEYEMEYECEK.
YA SÝZ MENÝ BURDAN KOVSANIZ BÝLE GÝTMEM NE DÝYON SEN :)
OKLAVAYI HER GÜN BABAANNEM GÖSTERÝYO ZATEN,SAÐ OLSUN ;D
BÝ DE SENDEN GÖRÜRSEM VAY MENÝM HALÝME.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

DAMRAM

Alnt yaplan: AZERBAYCAN QIZI - Eyll 28, 2009, 01:51:00
YOX CAN,ARTIQ ALINMIYORUM,OLUR BELE ÞEYLER.ZATEN MEN BÝR AZDAN O ARKADAÞA BÝR ARKADAÞLIK TEKLÝF EDÝCEMMM "YOK" DEYEMEYECEK.
YA SÝZ MENÝ BURDAN KOVSANIZ BÝLE GÝTMEM NE DÝYON SEN :)
OKLAVAYI HER GÜN BABAANNEM GÖSTERÝYO ZATEN,SAÐ OLSUN ;D
BÝ DE SENDEN GÖRÜRSEM VAY MENÝM HALÝME.
eyi ozaman acemilik cekmeyecen sevindim ozaman hehe arkadaslýk teklýf edecem derken acýklama yap ynalýs anlasýlma olmasýn ne gýbý býr arkadaslýk de bakam

kurtlarvadisi

AZERBAYCAN QIZI

ozaman acemilik cekmeyecen sevindim ozaman hehe arkadaslýk teklýf edecem derken acýklama yap ynalýs anlasýlma olmasýn ne gýbý býr arkadaslýk de bakam


BARIÞ SÜLH KARDEÞLÝK ARKADAÞLIK NE BÝLEYÝM ÖYLE BÝ ÞEYLER ÝÞTEEE.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

DAMRAM

Alnt yaplan: AZERBAYCAN QIZI - Eyll 28, 2009, 11:11:27
ozaman acemilik cekmeyecen sevindim ozaman hehe arkadaslýk teklýf edecem derken acýklama yap ynalýs anlasýlma olmasýn ne gýbý býr arkadaslýk de bakam


BARIÞ SÜLH KARDEÞLÝK ARKADAÞLIK NE BÝLEYÝM ÖYLE BÝ ÞEYLER ÝÞTEEE.
afferýn can he söle uslu uslu paylasým yapýn kavgasýz sakýnce arada cekýsýn ama kavgaya dönüsmesýn bakalým yoksa yoksaaaaaa okla gerýsýný anladýn sen

kurtlarvadisi

Yukar git