Haziran 17, 2019, 11:09:19 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

ideal erkekler

Balatan Þehadete Vurgunum, Eyll 27, 2009, 01:51:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

20 yaþýndaki kadýnlarýn ideal erkeði
yakýþýklý
güçlü
arabanýn kapýný açan
zengin
her gün dýþarý yemeðe çýkartan
kariyer sahibi
önemli günleri unutmayan
diþlerini fýrçalayan ve her gün banyo yapan
takým elbise giyen
bakýmlý ve hoþ gözüken, parfüm kullanan
romantik
hoþ sürprizler yapan
sürekli hediye alan
atletik
hoþ sohbetli kadýný güldürebilen

30 yaþýndaki kadýnlarýn ideal erkeði

yakýþýklý
güçlü
önemli günleri unutmayan
haftanýn 4 gününü dýþarý yemeðe çýkartan
diþlerini fýrçalayan banyo yapan
önemli günlerde hediye alan
bazý günler kravat takan
kadýný arada bir güldürebilen

40 yaþýndaki kadýnlarýn ideal erkeði
hoþ sayýlabilecek bir erkek
birazcýk göbekli olabilir
önemli günleri unutmayan
arada bir dýþarý hamburger yemeðe çýkartan
arada bir banyo yapan
koltukta uyuya kalmayan
yapýlan espriyi anlayabilen


50 yaþýndaki kadýnlarýn ideal erkeði
oturduðu yerden kalkabilecek gücü olan
çocuklarý korkutmayacak kadar iyi görünen
takma diþlerinin nerde olduðunu hatýrlayabilecek
yemeðini kendi yiyebilecek biri
çevresindeki kiþileri sýk sýk unutmayan

60 yaþýndaki kadýnlarýn ideal erkeði
nefes  alabilen
hohoho 759./

ey memleket ey

hahahahahahahahahaha zuhahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahha

Þehadete Vurgunum

ne sacma bir konu acmýþým ya :))))))

MiM

Alnt yaplan: Muwahhide Al-Ýslam - Nisan 08, 2011, 05:07:56
ne sacma bir konu acmýþým ya :))))))


evet urfalý, zaman dedikleri muamma ne esrarlý biþey demi?!
dün yaptýðýmýza güler, bugün yaptýðýmýzý yarýn beðenmez, yarýn yapacak olduklarýmýz bugün bize uçuk kaçýk gelir vs...
hayat dedikleri þey bu olsa gerek... týpký bir oyun gibi, çocuklarýn oynadýðý, yýkýp yeniden yaptýklarý küçücük oyun ve eðlenceler gibi biþey herhal...


Kumsaati


Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Nisan 08, 2011, 12:15:07 S
evet urfalý, zaman dedikleri muamma ne esrarlý biþey demi?!
dün yaptýðýmýza güler, bugün yaptýðýmýzý yarýn beðenmez, yarýn yapacak olduklarýmýz bugün bize uçuk kaçýk gelir vs...
hayat dedikleri þey bu olsa gerek... týpký bir oyun gibi, çocuklarýn oynadýðý, yýkýp yeniden yaptýklarý küçücük oyun ve eðlenceler gibi biþey herhal...ewet hocam, hayat cok tuaf...bügün yaptýðýmýzý yarýn beðenmeyiz...ne olacak halimiz bilmeyiz ...

..............................

Yukar git