Haziran 26, 2019, 06:10:24
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

SEMED VURGUN. AZERBAYCAN.

Balatan AZERBAYCAN QIZI, Eyll 24, 2009, 09:26:19 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

AZERBAYCAN QIZI

ÇOX KEÇMÝÞEM BU DAÐLARDAN
DURNA GÖZLÜ BULAQLARDAN
EÞÝTMÝÞEM UZAQLARDAN
SAKÝT AXAN ARAZLAI
SINAMIÞAM DOSTU,YARI.

EL BÝLÝR KÝ SEN MENÝMSEN
YURDUM YUVAM MESKENÝMSEN
ANAM,DOÐMA VETENÝMSEN
AYRILARMI KÖNÜL CANDAN?
AZERBAYCAN,AZERBAYCAN!

DAÐLARININ BAÞI QARDIR
AÐ ÖRPEYÝN BULUDLARDIR
BÖYÜK BÝR KEÇMÝÞÝN VARDIR
BÝLÝNMEYÝR YAÞIN SENÝN
NELER ÇEKMÝÞ BAÞIN SENÝN.

BÝR TEREFÝN BEHRÝ XEZER
YAÞILBAÞ SONALAR GEZER
XEYALIM DOLANAR GEZER
GAH MUÐANI GAH ELDARI
MENZÝL UZAQ ÖMÜR YARI.

LENKERANIN GÜLÜ RENG RENG
YURDUMUZUN QIZLARITEK
DEMLE ÇAYI TÖK VER GÖREK,
ANAMIN DÝLBER GELÝNÝ
YADLARA AÇMA ELÝNÝ.

MÝN  Q A Z A XDA KÖHLEN ATA
YALMANINA YATA YATA
AT QAN TERE BATA BATA
GÖY YAYLAQLAR BELÝNE QALX
K E P E Z  DAÐDAN  GÖY GÖLE BAX.

KÖNLÜM KEÇÝR  Q A R A B A Ð D A N
GAH BU DAÐDAN GAH O DAÐDAN
AXÞAM ÜSTÜ QOY UZAQDAN
HAVALANSIN  X A NIN SESÝ
Q A R A B A Ð I N  ÞÝKESTESÝ...

GÖZEL VETEN! MENAN DERÝN
BEÞÝYÝSEN GÖZELLERÝN
AÞIQ DEYER SERÝN SERÝN
SEN GÜNEÞÝN QUCAÐISAN
ÞEÝR SENET OCAÐISAN.

BÝR DÖN BÝZÝM B A K I Y A  BAX
SAHÝLLERÝ ÇIRAQ ÇIRAQ
BURUQLARI HAYQIRARAQ
NERE SALIR BOZ ÇÖLLERE
ÝÞIQLANIR HER DAÐ DERE.

NAZLANDIQCA SERÝN KÜLEK
SAHÝLLERE SÝNE GEREK
BÝZÝM  B A K I BÝZÝM ÜREK
ÝÞIQDADIR QÜVVET SÖZÜ
SEHERLERÝN ÜLKER GÖZÜ.

GÖZEL VETEN! O GÜN KÝ SEN
AL BAYRAQLI BÝR SEHERDEN
ÝLHAM ALDIN...YARANDIM MEN
GÜLÜR TORPAQ GÜLÜR ÝNSAN
QOCA ÞERQÝN QAPISISAN.

DÝNLE MENÝ,GÖZEL VETEN!
BÝR SÖZ GELÝR ÜREYÝMDEN
AZADLIÐIN EÞQÝYLE SEN
GÜLECEKSEN HER BÝR ZAMAN,
AZERBAYCAN,AZERBAYCAN!!!
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

isoz_

Yahu ne güzel bir þiir böyle maþallah.
Allah'a emanet olun...

KARANFÝL

Evet çok güzel bir þiir gerçekten.Paylaþtýðýn için teþekkürler caným ;)
Selam ile..

Bevadih

Sanki ANADOLU'ma yazýlmýþ þiiri okur gibi hissettim...

Teþekkür ederim  GüLnare....çok güzeldi....

MiM

Sevgili AZERBAYCAN QIZI, senin için özel bir bölüm açtým ablacým,
AZERBAYCAN ÞAÝRLERÝ adý altýnda... ve bütün þiirlerinizi oraya taþýdým.
bundan böyle sana ait olan bu özel bölümde hem kendinin, hem de AZERBAYCAN'dan üstad þairlerin þiirlerinden yaptýðýn alýntýlarý oraya yazabilirsin...

bu bölüme seni moderatör yazdým ayný zamanda...

hem senin, hem alýntý þiirler muhteþem... teþekkürler sevgili GÜLNARE!

AZERBAYCAN QIZI

HAMINIZA ÜREKDEN MÝNNETDARAM.
SEVGÝLÝ MÝM MENÝ ÇOX ONURLANDIRDINIZ ÇOX SAÐ OLUN.
GÖZEL ÞEÝRLERÝ SÝZLERLE PAYLAÞACAÐIMA SÖZ VERÝREM.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

Yukar git