Haziran 25, 2019, 11:36:47 ÖÖ
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Kadýnlar ve bilgisayar :)

Başlatan HAdeKa, Eylül 23, 2009, 07:39:15 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HAdeKa

Kadýnlarýn bilgisayarlara benzediði ortaya çýktý. Ýþte benzer noktalar…

1. Ýkisi de elektrik almak ister..

2. Ýkisi de hiçbir þey yapmýyormuþ gibi gözükse de arka planda kullanýcýdan habersiz bir çok iþ yürütür..

3. Ýkisinin de durup dururken niye bozulduðunu anlayamazsýnýz.

4. Ýkisi de alýþkanlýk yapar

5. Verim almak için ikisine de nazik davranmak gerekir.

6. Ýkisi de erkekler için olmazsa olmaz severiz yani…

7. Ýkisini de ne kadar iyi kullanýrsan kullan sonunda saç baþ yolduran cinslerdir.

8. Ýkisi de belirli aralýklarda error verir.

9. Ýkisi de hassastýr saðý solu pek belli olmaz bir hard disc yakar diðerinin migreni tutar.

10. Ýkisi de bozulduðunda hiçbir dediðinizi yapmaz

11. Ýkisinin de baþkalarý tarafýndan kullanýlmasý istenmez.

12. Ve en önemlisi ikisinin de hafýzasý çok güçlüdür hiçbir þeyi unutmaz. O yüzden dikkat etmek gerekir. 


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]


ey memleket ey