Temmuz 16, 2019, 12:38:02 S
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

SEVGÝ

Balatan AZERBAYCAN QIZI, Eyll 22, 2009, 11:15:00 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

AZERBAYCAN QIZI

GÖREN NEDEN OLDU BU HESRET BU QEM
GÜNAHSÝZ BÝR EÞQÝN CEZASIDIRMI?
DÜNEN QOÞA ÝDÝK BU GÜNSE TEKEM
BU DA BU DÜNYANIN VEFASIDIRMI?

GÖYDENDÜÞME BÝR AYRILIQ ÜZÜNDEN
GETDÝ HEYATIMDAN HEYATIM MENÝM
KEDER YAÐIR HER GECEMÝN GÖZÜNDEN
ONUNLA GEDÝBDÝR SABAHIM MENÝM.

BÝR VAXT VARLIÐIYLA NEFES ALDIÐIM
ÝNDÝ KÖLGESÝYLE GÖZÜMDEN ÝTDÝ
GECELER YUXUMDAN YOLA SALDÝÐIM
BÝR DE QAYITMADI UZAÐA GETDÝ.

SÖYLEYE BÝLMEDÝM GETME BÝR DAYAN
QELBÝMÝN FERYADI LAP ERÞE QALXIR
BÝR VAXT HER SÖZÜME "CAN" DEYEN OÐLAN
ÝNDÝ YADLAR KÝMÝ UZAQDAN BAXIR.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

HAdeKa

kýsmen anlýyorum


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Þehadete Vurgunum

bende azeri eserleri var cok harika :)

Fussilet

hoþ geldin kardeþim...

hamýný anlýyiram bu sözlerin :)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

HAdeKa

hepsini anlýyorum dediniz galiba :) anladým iþte anladým iþte hehe :) :) :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

AZERBAYCAN QIZI

EZÝZ HADEKA AZERBAYCAN DÝLÝNDE ANLAÞILMAYACAQ NE VAR KÝ? HANSI SÖZÜ VE YA CÜMLENÝ ANLAMASANIZ MENE XEBER EDÝN AÇIQLAYIM.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

HAdeKa

teþekkür ederim ben sadece espri/þaka/latife yapýyorum..

zaten kelimeyi anlamasam da cümlenin anlamýndan çýkarýyorum


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git