July 20, 2019, 02:44:47 AM

News:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)


ALLAHÝM AYIRMA BÝZÝ.

Started by AZERBAYCAN QIZI, September 23, 2009, 08:53:59 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

AZERBAYCAN QIZI

NÜSRET KESEMENLÝ DEN ÞEÝR.

BU ÖMÜR YOLUNDA ÜZ ÜZE GELDÝK
ZÜLMET BÝR GECEDEN GÜNDÜZE GELDÝK
DEYESEN SONUNDA BÝZ GÖZE GELDÝK
NE OLAR ALLAHIM,AYIRMA BÝZÝ.

SENÝN ELÝNDEDÝR TALEYÝN HÖKMÜ
NE OLDU,BU SEVGÝ,BÝR AÐIR YÜKMÜ?
AYRILIQ DEYÝLEN SENDEN BÖYÜKMÜ?
NE OLAR ALLAHIM AYIRMA BÝZÝ.

SONRADAN QOVUÞAN ÝKÝ YOLUQ BÝZ
SEVGÝYLE BAÞLAYAN ÝKÝ SONUQ BÝZ
HAQQINA TAPINAN ÝKÝ QULUQ BÝZ
NE OLAR ALLAHIM AYIRMA BÝZÝ.

DUYMADIQ SEVGÝNÝN ÞÝRÝN DADINI
VURMA QELBÝMÝZE HÝCRAN ODUNU
EÞÝT SEVENLERÝN QEM FERYADINI
NE OLAR ALLAHIM AYIRMA BÝZÝ.

BU BÝZ,BU MEHEBBET,BU ALIN YAZI,
YOXSA BU YAZIYA YOXDUR BÝR POZU,
AYIRMAQ ÝSTESEN AL CANIMIZI
NE OLAR,ALLAHIM,AYIRMA BÝZÝ.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

HAdeKa

yine ayný yere açmýþsýnýz bu da mý size ait

http://www.fussilet.com/kendinize-ait-siir-denemeleriniz-b93.0/

buraya açacaksýnýz konuyu


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

AZERBAYCAN QIZI

ABÝ BU DEFA SEN YALNIÞ ETDÝN.MENÝM ÖZ ÞEÝRLERÝM "SEN OLMASAYDIN" VE "SEVGÝ" DÝR. "ALLAHIM AYIRMA BÝZÝ ÝSE  ÞAÝRÝMÝZ NÜSRET KESEMENLÝNÝNDÝR.NEYSEE.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

HAdeKa

tamam anladým bu sefer ama ben abi deðilim :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

AZERBAYCAN QIZI

NECE YANÝ ABÝ DEYÝLSEN? MENDEN YAÞCA BÖYÜKSÜNÜZ DEMELÝ ABÝSÝNÝZ,MENCEE.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

MiM

Quote from: AZERBAYCAN QIZI on September 23, 2009, 09:45:10 PM
NECE YANÝ ABÝ DEYÝLSEN? MENDEN YAÞCA BÖYÜKSÜNÜZ DEMELÝ ABÝSÝNÝZ,MENCEE.


yok azerbaycan kýzý, o senden bir kaç yaþ büyük abla oluyor...

HAdeKa

:) he kýz oldugum için abi deðil abla oluyorum :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

AZERBAYCAN QIZI

MEN ELE BÝLÝRDÝM ABLA OGLAN MENASINDADIR NEYSE YENÝ ÖYRENMEYE BAÞLADIÐIM ÜÇÜN SÖZLERÝ QARIÞDIRIRAM.YAXÞISI BUDUR KÝ MEN BÜTÜN SÖZLERÝ AZERÝCE YAZIM.HE ANLADIM.AMMA XAHÝÞ EDÝREM AZERBAYCAN SÖZÜNÜ KÝÇÝK HERFLERLE YAZMAYIN.
KUSURLARA GÖRE ÜZR ÝSTEYÝREM  ::)
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

HAdeKa

bu sefer biri tercume etsn anlamadým :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

AZERBAYCAN QIZI

YANÝ BEN KELÝMELERÝN ANLAMINI TAM OLARAK BÝLMEDÝYÝM ÝÇÝN ÞAÞIRDIM.KENDÝNDEN BÜYÜK KIZA NASIL HÝTB EDÝLECEYÝNÝ KARIÞDIRDIM.VE ÖZÜR DÝLEDÝM.BÝ DE AZERBAYCAN KELÝMESÝNÝN KÜÇÜK HARÝFLE DÝYÝL BÜYÜK HARFLE YAZILMASINI RÝCA ETDÝM.
Q A R A B A Р BÝZÝMDÝR,HER ZAMAN DA BÝZÝM OLACAQ!

BÝR MÝLLETÝK,ÝKÝ DÖVLET-AZERBAYCAN TÜRKÝYE.

KARANFÝL

Çok güzeldi..
Böyle hoş şiirleri bizimle paylaştığın için teşekkür ederim Gülnare.
Ayrıca yazını anlamakta şahsen zorlanmıyorum, hatta çok tatlı geliyor, bilmeni isterim.:)
Selam ile.

MiM

Quote from: HAdeKa on September 23, 2009, 10:08:06 PM
bu sefer biri tercume etsn anlamadým :)


yav hedakacýk, nasýl anlamazsýn... bence çok güzel ve YAHÞÝ!
Bi kaç kelime anlaþýlmasa da, diðerleriyle yan yana gelince hemen anlayabiliyor insan...

eminim saksýyý çalýþtýrýrsan sende kolayca anlayacaksýn ablam! :D

HAdeKa

ama ben hepsini anlamak istiyorum saksým calýsýyor benim :)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

HAdeKa

ikinci okuyusta anladým, zaten sonradan da altýna turkçesini yazmýþ


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Go Up