Haziran 25, 2019, 05:36:56 ÖÖ
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

3 BOYUTLU Resimler.. (Bakalým kimler görebiliyor :) )

Başlatan HAdeKa, Eylül 21, 2009, 07:53:15 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HAdeKa

 


3 Boyutlu Resim Nedir?

Özel bilgisayar teknikleri ile elde edilen bu resimler sayesinde, iki boyutlu ve karýþýk bir görüntü üzerinde, üç boyutlu ve anlamlý þekilleri görmek mümkün oluyor.

Kýsaca “gözler bakar ama beyin görür” þeklinde tarif edilen ve geçmiþi oldukça yeni olan 3 boyutlu resimler, bütün dünyada büyük ilgi uyandýrdý. Avrupa’da sadece bu tür resimleri ihtiva eden kitaplar ve dergiler yayýnlanýyor.Nasýl göreceksiniz?Sessiz ve sakin bir ortam görmenizi kolaylaþtýracaktýr. Resmi hareket etmeyecek þekilde sabit bir düzleme yerleþtirmeli ya da elinizle tutacaksanýz kýmýldatmamaya çalýþmalýsýnýz. Hiçbir zaman resmin görünen þekli olan karýþýk çizgi ve renklere takýlmamalýsýnýz. Bakýþlarýnýzý resme deðil de adeta resmin arkasýna, derinliðe yönlendirmelisiniz.

Eðer ilk kez böyle bir resme bakýyorsanýz biraz sabýrlý olmalýsýnýz. Hemen göreceðinizi sanmak yanlýþ nolur. Ýki dakika baktýktan sonra görüntüyü yakalayamazsanýz, kendinizi zorlamayýn. Biraz ara verip, sakin kafayla tekrar deneyin. Bir kere görmeye baþladýktan sonra büyük zevk alacaðýnýzý kesinlikle söyleyebiliriz. Bu teknikler gözinizin saðlýðý için iyidir, ancak gözleri fazla yormamaya dikkat etmek gerekir.


asýl resim:
örnek saklý resim:
buyrun bakalým görebilecek misiniz...? ben hepsini görebiliyorum

1.


2.


3.


4.


5.


6.hadi kolay gele :) :) :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Ama bunlar çok karýþýk yaaaaaaaa .Ben bunlarý görebiliyordum. :( :( :(

HAdeKa

ben görebiliyordum hala da görüyorum tekrar deneyin isterseniz


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Birinici tavþan,ikincisi kartal,üçüncüsü þekerlik,dördüncüsü simit,limon sýkacaðýna benziyor???,altýncýsý kelebek mi acaba!!!!!!!!

vuslat_ebedi82


HAdeKa

evet dogru :) simit mi artýk bilmiyorum ama simite benzer biþey evet


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Ellerinize saðlýk ..... ;) Benim de gözlerime bayaðý ugraþtým diðer resimlere nazaran. Dergilerde daha mý kolay görülüyor ne?Tekrar ellerinize saðlýk ama gerçekten baþta görmek için çok uðraþtým çok zevkli bir þey .Diðer arkadaþlar da bir az uðraþýrlarsa mutlaka göreceklerdir.....Zevkine vardýðýnýz da vazgeçemeyeceksiniz.... ::)

vuslat_ebedi82

Birileri yardým etsin. Bizim bilgisayara bir þeyler oluyoooooo..........

HAdeKa

sakin olun :)

yanýtlar çifter çifter geliyor :)

ben artýk ustalastým 2 saniyede görüyorum burasý bilgisayar diye zor gorunuyor galibaaa

*gözlerinize saðlýk


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

vuslat_ebedi82

Yok valla benden kaynaklamýyor sanýrým.Bilgisayar saydýrýyor valla. Sakinleþeyim de mi? Bunu da çifter çifter gönderirse diye korkuyorum.Belki heyecanlandým bildim diye   ondan oldu sanýrým AFFOLA. Sizlerin de tekrardan emeðinize saðlýk. ;) ;) ;)

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Zor, göremem, gözlerim aðýrýr dedim ama azcýk bir dalmayla her þey meydana çýkýyor ve müthiþ bir haz alýyor insan...

Emeðinize saðlýk...

*Vuslat hocam, çocuklar gibi þeniz bugün, maþallah... Bana her gün bayram ama... Kim daha þanslý...:)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

vuslat_ebedi82

AlıntıVuslat hocam, çocuklar gibi þeniz bugün, maþALLAH... Bana her gün bayram ama... Kim daha þanslý...
    Yok o kadar da þen deðilim de uzaktan öyle görünüyor sanýrým.Bugün fazla harçlýk topladým da ondandýr ::) ::) ::)([glow=red,2,300]lütfen yaþa bakmayýn insan verseler ne iyi olur diye düþünmüyor deðil. Hayali bile güzel...... :( :( :()[/glow] MERAK etmeyin bana da hergün bayram...... ;) ;) ;)

HAdeKa

evet anlatýlan kadar zor deðil sadece bi noktaya bakýp dalýnca her sey tamam....


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

Alıntı yapılan: vuslat_ebedi82 - Eylül 21, 2009, 10:55:58 ÖS
AlıntıVuslat hocam, çocuklar gibi þeniz bugün, maþALLAH... Bana her gün bayram ama... Kim daha þanslý...
    Yok o kadar da þen deðilim de uzaktan öyle görünüyor sanýrým.Bugün fazla harçlýk topladým da ondandýr ::) ::) ::)([glow=red,2,300]lütfen yaþa bakmayýn insan verseler ne iyi olur diye düþünmüyor deðil. Hayali bile güzel...... :( :( :()[/glow] MERAK etmeyin bana da hergün bayram...... ;) ;) ;)


:))
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"