Haziran 26, 2019, 06:42:48
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

USB Disk Security 5.2.0.5

Balatan TakeOne, Eyll 19, 2009, 12:04:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

USB belleklerinizi bilgisayara taktýðýnýzda veri alýþveriþi yaparken belleðinize zararlý yazýlým bulaþma riskine karþý koruma saðlýyor.

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/8366/boxxcwlrw.jpg[/img][/CENTER]

USB Disk Security, yazýlýmý USB belleklerinizi bilgisayara taktýðýnýzda veri alýþveriþi yaparken belleðinize zararlý yazýlým bulaþma riskine karþý koruma saðlýyor. Küçük boyutuna raðmen bir antivirüs programý gibi iþlev görerek belleðinizde tam koruma saðlýyor.Programýn özelliði sadece bu deðil. Ayrýca belleði taktýðýnýzda görülen yeni donaným uyarýsýný kaldýrýyor ve çýkartma iþleminde olasý bir donaným hatasýný ise güvenli bir þekilde kontrol altýna alýyor.

Çok kolay bir kullanýma sahiptir. Hýzlý ve etkili bir tarama sistemine sahiptir. Her iþletim sistemiyle uyumlu bir þekilde çalýþýr. Dünyanýn en küçük ve hýzlý antivirüs programý diyebiliriz.

[B]Programý indirmek için aþaðýdaki linki týklayýnýz.[/B]

RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting

deparci

ellerine saðlýk çok teþekkür ederim

TakeOne


Yukar git