Haziran 26, 2019, 05:56:08
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Windows Live Þifren mi Çalýndý ? Dert Etme !

Balatan TakeOne, Eyll 18, 2009, 02:09:37 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TakeOne

[CENTER]

[IMG]http://www.paylaskiresim.com/8366/6pkyeb107k.png[/img][/CENTER]

Windows Live hesabýnýn þifresi bir þekilde çalýndý yada unuttu iseniz, dert etmeyin. Yapmanýz gerekenler aþaðýdaki linkteki formu doldurup, microsofta göndermenizdir. Ayrýntýlý bilgi aþaðýdadýr.

[B]Doldurularak microsoft'a gönderilmesi gereken form : [/B]

https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlidvalidation&ct=eformcs

[B]Forum nasýl doldurulur video : [/B]

- Windows Live

[B]NOT : Form tamamen ingilizcedir. Ancak, video yardýmcý olabilir diye düþünüyorum. Bu 2 linki mutlaka bir yerlere kaydedin. Bir gün iþinize yarayabilir. Kendim, bizzat denedim. Bu yöntem ile arkadaþlarýmýn çalýnan 3 adet mail adresini geri aldim.[/B]

murat1


Týlsým-ý Muðlak

hocam ben pek bakamadým...ing...azlýðýndan galiba...
teþekkr ediyoruz...yinede....saklýyacaðým..

TakeOne

Estagfurullah ben hoca deðilim. TakeOne denemiz kafidir. Videodaki sihirbaz size türkçe olarak hitap etmektedir.

Yukar git