Haziran 25, 2019, 09:41:04
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Birde resme çekik gözle bakar mýsýnýz:)

Balatan Bevadih, Eyll 17, 2009, 02:05:52

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

BevadihGözlerinizi çektirerek ,gererek bakar mýsnýz resme? bakalým ne göreceksýnýz...?

Büþra

Kuru kafa.. :D

Ayrýca gözlerinizi çekik yapmaya gerek yok..Fotðrafa uzaktan bakarsanýz deðiþikliði farkedebilirsiniz... :)

HAdeKa

evet çekik bakmasan da anlýyorsun ben cekmeden anladým ama guzelmþ :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

DAMRAM


kurtlarvadisi

Bevadih

Birde gözler arýzalý dersin :) maþallah...


HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

DAMRAM

Alnt yaplan: SehrâN - Eyll 17, 2009, 02:57:37
Birde gözler arýzalý dersin :) maþALLAH...
yuk kýz agrýzalý uzagý görmüyordum gözlük aldýkya anam ooo bosamý verdý doktur tamýr ettý ýste

kurtlarvadisi

Bevadih

Alnt yaplan: LinA - Eyll 17, 2009, 02:13:06
Kuru kafa.. :D

Ayrýca gözlerinizi çekik yapmaya gerek yok..Fotðrafa uzaktan bakarsanýz deðiþikliði farkedebilirsiniz... :)


Oyun bozan...Nayýr nolamaz:)

Büþra

NoLdu biLe.. :D

Ve ayrýca fotoðrafa uzaktan bakmaya da gerek yok kuru kafayý görebilmek için..Gözlerinizi hiç kýrpmadan 3-4 saniye fotoðrafa bakarsanýz durumu anlayabilirsiniz...  ;D

Yukar git