Haziran 17, 2019, 08:58:40 ÖÖ
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Matematikçinin Þiiri

Başlatan HAdeKa, Eylül 15, 2009, 06:14:44 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HAdeKa

Eylül 15, 2009, 06:14:44 ÖS Last Edit: Eylül 15, 2009, 06:16:42 ÖS by HAdeKa
Seninle iki bilinmeyenli denklemiz

Ben gerçek kökleri olmayan, sen ise sabit polinom gibisin

Modüller tarafýndan bakarsan, hiçbir tabana uymazsýn.

Matris gibi karýþýksýn, determinant kadar zor

Çok deðiþik bir insansýn,

Analitik kordinatlarýný bulamadým.

Hele yüreðin kocaman alanýný hesaplayamadým.

Sana olan sevgim tamsayýlar kadar sonsuz,

fonksiyonlar gibi sürekli

Beni senden ayýrmaya hiçbir sayýnýn yetmez kuvveti

Benim koordinatýmý alma

Üçgenim, karem, yamuðum

Ne olur açýmý daraltma

Kalbin katý cisimler gibi, bir türlü yumuþatamadým

Ortak payda da buluþalým...

Pi sayýsýsýn kalbimin

Çok bilinmeyenli denklemsin yada karmaþýk sayý

Seni çözmek için türev mi alayým?

Olasýlýðýný alýyorum ihtimaline bakýyorum;

Hep ayný þeyi buluyorum.

SONUÇ :

X=SENÝ SEVÝYORUM...

                                [alýntý]


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]