Temmuz 17, 2019, 04:35:03 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

NicK DeÐiÞiMLeRi

Balatan MiM, Eyll 14, 2009, 07:36:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Haziran 05, 2010, 12:13:58 S
gýz urfalý, þimdi sen bana "yaþlandýn, bunadýn" mý demek isteyon he! :D
***estaðfirullah hocam,ilk sayfada yazdýðýnýz için görmediðinizi tahmin etmiþtim :)
bende yardýmýco maya calýþtým ... yoksaa maþallahýnýz var hocam hep böle olun inþallah

basri_fethi

ubat 11, 2011, 02:27:17 S #46 Last Edit: ubat 11, 2011, 06:41:18 S by liprade
sayýn MÝM Kardeþim, erdem1111 nickli yazýlarý lütfen "Allah " Rýzasý için , hakkýn hatýrý için siler misiniz. rica ettim zira özel bir durum.Allah Rýzasýný geri çevirmek iy bir þey deðil. söylediðim sözler için kýrdýysam kusura bakýlmasýn.öfkelendim.


Not: Mail adresi vermek sitemizce yasak olduðundan tarafýmdan silinmiþtir. Ayrýca isteðiniz dikkate alýnacaktýr inþallah.

MiM

Alnt yaplan: basri_fethi - ubat 11, 2011, 02:27:17 S
sayýn MÝM Kardeþim, erdem1111 nickli yazýlarý lütfen "Allah " Rýzasý için , hakkýn hatýrý için siler misiniz. rica ettim zira özel bir durum.Allah Rýzasýný geri çevirmek iy bir þey deðil. söylediðim sözler için kýrdýysam kusura bakýlmasýn.öfkelendim.bilir misin erdem kardeþim, bundan bir yýl önceydi... bu sitenin kurucusu fussilet hoca sizi çok sevdiðini, sessiz sedasýz yazdýðýnýz o güzel yazýlarýnýz sebebiyle sizi çok takdir ettiðini ve keþki bütün üyelerimiz erdem kardeþimiz gibi müeddep ve rýza-i ilahiye muvafýk amel içinde olabilseler demiþti. inanýr mýsýn hocanýn bu sözleri nerdeyse beni bile kýskandýrmýþtý. bu yüzden olacak sanýrým size karþý benim içimde de büyük bir sempati oluþmuþtu size karþý...

sora geçenlerde bir an karþýmda o dehþetengiz yazýlarýnýzý gördüm. gözlerime inanamadým. yemin ederek söyleyim size, "acaba ben rüya falan mý görüyorum!" diye kendimden þüpheye düþtüðüm bile oldu.
bi türlü mana verememiþtim ne olduðuna... hala da veremediðim gibi...

burada olan bütün mesajlarýnýzýn tamamý her bir müslümanýn yazmaktan gurur duyabileceði, iftihar edebileceði evsafta güzel þeylerdi. tabii son yazdýklarýnýz hariç!

çünkü asýl utanýlacak þeyler onlardý.

yakýþtýramadým kardeþim, ayýp ettiniz gerçekten. bir din kardeþimize olan bütün hüsn-i zannýmýzý berhava ettiniz...

yazýk ki, çok yazýk!

*****

kýsa sürede silinmeye çalýþýlacaktýr inþaallah.
çünki artýk yazdýklarýnýzýn da hiçbir önemi ve ehemmiyeti kalmamýþtýr bizler için.

MiM

erdem isminizle beraber bütün mesaj ve iletileriniz silinmiþtir kardeþim.
selametle...

MiM

Hey dünya be, ne günlerdi...
Bütün sevdiklerimiz, kardeþlerimiz...
Uçup gittiler.
Savrulduk hepimiz bir yana...
Kimi Facebook, kimi Twiteer, kimi bilmem nerede.
Ne ki hiçbir yerde burada olan samimiyet, sevgi, muhabbet olmadý.
Oralarda kalabalýktý belki insanlar, ama kalplerimiz çok daha yalnýzlaþtý sanki.
Allahtan en büyük dileðim, bu kahrolasý Amerika icat ettiði bütün sosyal medya batakhaneleriyle beraber kendisi de batýp gider bir gün!

Yukar git