Haziran 26, 2019, 10:02:23 ÖS
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Sabýr" Diyeceksin Yine Sabýr...

Baţlatan DAMRAM, Eylül 13, 2009, 12:20:04 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

[B][COLOR=#ff0000]"Sabýr" Diyeceksin Yine Sabýr... [/COLOR][/B]
[B]En Masumane Tavýrlarýna Gaddarca Yaklaþanlar Olacak Belki[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]Ýçindeki Çocuk Hafife Alýnacak[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

[B]Anlatmak Ýstediklerin Deðil Anlaþýlmamýþ Yanlarýn Konuþulacak[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]"Olsun" Diyeceksin,YĂĽzĂĽndeki GĂĽlĂĽmsemeyi Kaybetmeden[COLOR=#ff0000]. [/COLOR]Yine de HĂĽsnĂĽ Zan Edeceksin. [/B]
[B]ALLAH Ýçin Söylediðini Yine ALLAH Ýçin Olduðu Yerde Býrakacaksýn[COLOR=#ff0000]. [/COLOR]Yaradaný Alýp Yüreðine,Sýrtýný Dayayýp Tevhidin Çýnarýna Akibeti Ukbada Düþüneceksin. [/B]

[B]Ve Kalbin Þöyle Bir Hafifleyecek,Damarlarýna Giden Ýyimserlik Yolunu Týkamadýðýndan[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]
[B]Üzülüp Acý Çektiðinde Çileni Hafife Alanlar Olacak Belki[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]
[B]Öyle Bir Yanacak Ki Ýçin Kimseye Anlatamayacaksýn[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]Günlerce Aðlayacaksýn[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

[B]Sonra En Yakýnýndaki , En Yüreðindeki Vuracak Hislerini[COLOR=#ff0000].... [/COLOR][/B]
[B]Caným Dediðin Dönecek Sýrtýný[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]Bir "Ah!" Çekeceksin Ve Arkaný Döndüðünde Kimse Kalmamýþ Olacak. [/B]

[B]"Sabýr" Diyeceksin Yine Sabýr[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]

[B]Eyüplerin Torunluðuna Yakýþýr Sabýr[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

[B]"Bugün ALLAH Ýçin Ne Yaptýn" Sorusu Geldiði An Kulaðýna[COLOR=#ff0000] , [/COLOR][/B]
[B]Vereceði Cevabý Bulamayanlarýn Tedirginliði Deðil En Zor Ýmtihanýný Baþarýyla Vermiþ Öðrencilerin Rahatlýðý Olacak Ruhunda[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]Baþýný Yastýða Koymadan "Elhamdülillah" Diyecek ,Rüyanda Cennetten Kesitler Göreceksin Belki[COLOR=#ff0000].... [/COLOR][/B]
[B]Ve Sabaha Erdiðinde ,Avucunda Tuttuðun Tesbih Tanesi Yine "Ya Sabýr" La Baþlayacak[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]
[B]Uzat Ellerini Ve Bekle[COLOR=#ff0000]. [/COLOR][/B]
[B]Sabýrla Bekle Gönül[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]
[B]En Geç Surun Sesi Duyulduðunda , Tutacak Ellerinden O gönüllere sýðmayan en Sevgili[COLOR=#ff0000]..... [/COLOR][/B]
[B]tutacak alemin yaratýlýþ sebebi ALLAHýn Resulü...Pes Etme Sabret Gönül[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]
[B]Asýl Sahibini Düþün Sabret[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

[B]Baþýný Sonunu Kestiremediðin Olaylarda Bile Sabret[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

[B]Pes Etme Sabret Gönül[COLOR=#ff0000]... [/COLOR][/B]

kurtlarvadisi