Haziran 27, 2019, 04:17:36 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

ALLAH için sevenlere

Balatan Þehadete Vurgunum, Eyll 12, 2009, 05:59:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

ESSALAMUALEYKÜM..

ALLAH ÝÇÝN SEVDÝNÝZ MÝ HÝÇ..EÞÝNÝZ OLABÝLÝR EÞÝNÝZÝ OLMASINI ÝSTEDÝÐÝNÝZ KÝÞÝ OLABÝLÝR ANNENÝZ BABANIZ  ARKADAÞINIZ KARDEÞÝNÝZ HATTA BÝR ÇÝÇEÐÝ NE ÝÇÝN KÝM ÝÇÝN SEVERSÝNÝZ..

ALLAH RESULÜ NE GÜZEL BUYURMUÞ:''''ONLAR ,ARALARINDA AKRABALIK BAÐI MAL ALIÞ VERÝÞÝ OLMADIÐI HALDE ,YALNIZ ALLAH'IN RAHMETÝNDEN ÖTÜRÜ BÝRBÝRLERÝNÝ SEVEN TOPLULUKTUR .ALLAH'A YEMÝN EDERÝM KÝ,ONLARIN YÜZLERÝ NURLARDAN ÖTÜRÜ PARIL PARILDIR VE NURDAN TAHTLAR ÜZERÝNDEDÝRLER.ÝNSANLAR KORKARKEN ONLAR KORKMAYACAK ,ÝNSANLAR ÜZÜLÜRKEN ONLAR KEDERLENMEYECEKTÝR.'''''

ÝÞTE BU MÜJDEYE ORTAK OLAN KULLAR ALLAH TEALANIN KULLARI ÝÇERÝSÝNDE NEBÝ VE ÞEHÝT OLMADIKLARI HALDE,ALLAH KATINDAKÝ MEKANLARI SEBEBÝYLE ,NEBÝLER VE ÞEHÝTLERÝN KIYAMET GÜNÜ GIBTA EDECEKLERÝ KULLARDIR...

NE BÜYÜK BÝR MÜJDE NE BÜYÜK BÝR ÖDÜL BU MÜJDEYE ORTAK OLMAK NE MUTLU ÝNÞALLAH

                                    PEKÝ SÝZ ALLAH ÝÇÝN SEVDÝNÝZ MÝ HÝÇ..?

Þehadete Vurgunum

YORUMLARI BEKLÝYORUM ÝNÞALLAH

Yukar git