Temmuz 16, 2019, 12:10:28 S
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

[new] Kani Theme

Balatan Fussilet, Haziran 08, 2009, 03:04:33

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Link to the theme


kani is modern smf theme 

smf20 version is premimum only 6$

Buy Now

demo: www.fussilet.com 

2.0 demo: http://demo.fussilet.com
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Resulehasret

  Hocam demonun linkinde hobbit temasý açýlýyor. Ama resimden gördüðüm kadarýyla harika bir tema. Bu tema tutar hocam. Benden söylemesi. :)

Fussilet

caným, demo ya girdiðinde üst tarafta tema seçiyorsun
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

CeeMoo_145

MaþAllah çok güzel olmuþ  ellerinize saðlýk  :D

Kumsaati

abim harkuladeler hepsi
ellerine saðlýk..

Kumsaati

ben sizden birþey rica edebilirmiyim yada fikrimi söyliyim
bazý temalar dar oluyor bazý temalarsa bilgisayar ekranýna göre otomatik olarak büyüyor

küçük temalarý ben tercih etmiyorum
yaptýðýnýz temalarda otomatik olarak büyüklüðünün ayarlanmasýný saðlayabilirseniz kendi adýma çok memnun olurum abim

tekrar ellerinize saðlýk hepsi için.. :)

Fussilet

teklifini deðerlendireceðim, ilerki temalarda...

diðer yorumlar içinde ayrýca teþekkür ederim...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

System x3

hocam resmi sitede olan tema 2.0 rc1.1 ede uyumlu deðilmi acaba

Fussilet

2.0  versiyonu paralýdýr, 6 dolar ücreti...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

System x3

teþekkür ederim hocam bilgi için ben resmi sitedeki 2.0 ada uyumlu diye düþünmüþtüm

fanemon

Abi bunu tp uyumlu yapabilirmisin

Yukar git