Haziran 26, 2019, 10:03:05 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Ýmam-ý Azam'ýn 'anne'si...

Balatan MiM, Austos 30, 2009, 03:27:59

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Ýmam-ý A'zam Hazretleri annesinin hatýrýna pek ziyade riayet edermiþ.Annesi, bilmediði bir meseleyi öðrenmek için, Ýmam-ý A'zam Hazretleri'nin verdiði cevaba kanaat etmez, Vaiz Ömer bin Zerr'in meclisine gidilmesini, onun vereceði cevaba göre hareket edilmesini istermiþ.Ýmam-ý A'zam Hazretleri de hiç yüksünmeden, annesi için binek hazýrlar ve Ömer bin Zerr'in yanýna giderek, suali ona da sorarmýþ.

Ömer bin Zer:
"Aman efendimiz, bizim size öðretecek bir þeyimiz yok!" dese de:
"Annemin ricasý, böyle!", buyururlarmýþ. Ömer bin Zerr:
"Peki öyleyse, siz nasýl düþünüyorsunuz?" diye Ýmam-ý A'zam Hazretleri'nin hükmünü sorar ve arkasýndan da: "Ben de aynen böyle düþünüyorum" dermiþ.

Bundan sonra Ýmam-ý A'zam Hazretleri annesine : "Anneciðim, Ömer bin Zerr de benim size anlattýðým gibi düþünüyormuþ." dermiþ.

Yukar git