Haziran 27, 2019, 04:20:40 ÖS
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Elmanýn Anayurdu Bulundu...

Baţlatan liprade, Ađustos 23, 2009, 11:11:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Elmanýn anayurdu bulundu

Ăťngiliz bilim adamlarĂ˝ elmanĂ˝n ana vatanĂ˝nĂ˝n, Kazakistan daĂ°larĂ˝ndaki "cennet bahçeleri" olduĂ°unu iddia etti.   

Oxford Üniversitesi biyologlarý, son teknolojiyle elma DNA'sý üzerinde yaptýklarý araþtýrmalara dayanarak, gezegende yenilebilir ilk tatlý elmanýn Kazakistan'ýn Çin sýnýrýna yakýn daðlarýnda iki bin metre yükseklikte yetiþtiði görüþünü ortaya attý.

Günümüz elma türlerinin "atalarýnýn" halen bu daðlarda doðal ortamda yabani halde yetiþtiðini belirten "Elmanýn Tarihi" kitabýnýn yazarý Dr. Barrie Juniper, eski dönemde buranýn farklý meyve aðaçlarýndan oluþan ormanlarla kaplý olduðunu kaydetti.

Buluþun bilim çevrelerinde þaþkýnlýkla karþýlandýðýný vurgulayan Oxford'lu bilim adamlarý, "Granny Smith" ve "Cox's Orange Pippin" gibi birçok Ýngiliz elma türünün de bilinenin aksine farklý meyvelerin hibriti deðil, Kazak elmalarýnýn "torunlarý" olduðunu belirtti.

Juniper, elmanýn gezegene önce tatlý ve sulu elmalarý seven ayýlar ve daha sonra da atlar vasýtasýyla yayýldýðýný söyledi.


AA
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"