Haziran 17, 2019, 08:49:04
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Anne karnýndaki fil yavrusunun muhteþem görüntüsü,,,

Balatan DAMRAM, Austos 15, 2009, 08:25:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM


Anne karnýndaki fil yavrusunun muhteþem görüntüsü,,,Bakýn nasýlda bebek edasýyla uyuyor ve Yüce ALLAH'ýn izniyle doðmayý bekliyor,,,

kurtlarvadisi


Yukar git