Haziran 26, 2019, 10:30:28 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Kuran ilahi ezgi ve sair multimedia

Balatan Fussilet, Austos 14, 2009, 06:45:56 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Kuran ilahi ezgi ve sair multimedia için yeni bir modifikasyon kuruldu, bu modifikasyon ile daha kolay paylaþýmda bulunabileceksiniz, istediðiniz sanatçý için istediðiniz kategorileri oluþturup o kategoride ilahiler ekleyebileceksiniz...

farklý tema kullananlar için button ekleyeceðim burdan kullandýðýnýz temalarý yazabilirsiniz... Ana temadaki link  üstte 'müzik' þeklindedir...

http://www.fussilet.com/index.php?action=mgallery
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih

Çok hoþuma gitti bu ...Paylaþmak istediðmde nereye atacaðýmý düþünüyordum...

Ben özgün paylaþýmlar yapmak istiyorum...Türkü sanat müziði vs..kulaða hoþ gelen yasak olmayan diyeðim ama :) 

Emeðine saðlýk...Teþekkürler Fussilet...

sýrr-ý nihan

  Hocam harika bir mod bu hakikaten, böyle özellikleri tam ben askere giderken yüklüyorsunuz ya, tesüf ederim size hocam. :) Bende kýþladan askeri marþlarý yüklerim artýk ne yapalým. :)

TakeOne

Üzgünüm. Galeriyi görme yetkiniz yok.

HAdeKa

Bir hata meydana geldi!

Üzgünüm. Galeriyi görme yetkiniz yok 


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

web2_11 kullanýyorum...

Teþekkür ederim hocam...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Gördüm, emeðinize saðlýk hocam...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

TakeOne


Fussilet

ben teþekkür ederim arkadaþlar...

hoþunuza giden muzikleri bizlerle paylaþmayý unutmayýn ;)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Alnt yaplan: Fussilet - Austos 14, 2009, 08:23:10 S
ben teþekkür ederim arkadaþlar...

hoþunuza giden /uygun/ :) muzikleri bizlerle paylaþmayý unutmayýn ;)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

Liprade:) Kork benden:) silmelere hazýr ol..:)) (Latife tabiki)

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git