Haziran 25, 2019, 06:09:49
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Youtube Hatasý ve Çözümü

Balatan denge, Austos 05, 2009, 01:38:07

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

isoz_

Size güzel bir yöntem söyleyeyim hemen deneyin  çok kolay.
Masaüstünde yer alan Aðbaðlantýlarým üzerine sað tuþ yapýn ve özellikler diyin.
Gelen pencerede yer alan Yerel Að baðlantýsýna çift týklayýn.
Açýlan pencerede Özellikler butonuna týklayýn.
Yine açýlan pencereden "Bu baðlantý aþaðýdaki öðeleri kullanýr" diyen kutunun içinde yer alan Ýnternet Ýletiþim Protokolleri (TCP/IP) yazan yazýnýn üzerine çift týklayýn veya seçtikten sonra hemen sað altta yer alan özellikler butonuna týklayýn.
Açýlan pencereden Aþaðýdaki DNS Sunu adreslerini kullanýn seçeneðini iþretleyin. iki adet kutu aktif hale gelecektir.
Bu kutulardan birincisine 4.2.2.1
alttaki kutuya da 4.2.2.2
yazýn tamam diyerek onaylayarak diðer tüm pencereleri kapatýn.
artýk youtube girebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.

liprade

Hemen deniyorum inþallah... Sonuca göre dua edeceðim... :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Bir youtube ürünü buldum ve denedim... Ýzleniyor... Ýþlem de çok basitmiþ...

Allah c.c razý olsun ÝsoZ hocam...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

HAdeKa

Allah razý olsun ben yaptým çalýsýyor..

hoþ eksikliðini pek yaþamadým ama yine de iyi oldu ;)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Gülevurgun


Bevadih

Süpermiþ yahu ...:)

Çok basit ve çabuk....

Bu gün ne uðraþmýþtým ya...Teþekkür ederim Ýsoz....Allah razý olsun...

Dii_Manes

Benim bilgisayarýmda da bu sorun vardý, buradaki anlatýlanlarý uyguladým.Þimdi rahatca girebiliyorum youtube sitesine.  :D

Yukar git