Haziran 19, 2019, 06:58:40 S
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

TaRiHiMiZe ÞaN VeReNLeR

Balatan MiM, Austos 04, 2009, 11:15:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

sýrr-ý nihan

  Hocam bu ne güzel bir çalýþma, bu ne güzel bir hizmet. Can-ý gönülden diliyorum ki rabbim sizden razý olsun. Ellerinizden öpüyorum. Bütün bu güzide ecdadý tek, tek okuyacaðým ve emeðinizin karþýlýðý olurmu bilmem ama, her defasýnda dilim döndüðünce size dua edeceðim. Rabbim ebed'en razý olsun.

HAdeKa

evet gercekten muthiþ bi emek abim
butun gun bununla ugrastýgýnýn da farkýndayým
ben de okuyacagým inþaallah..

Allah sizden ebeden razý olsun.. dua ile...


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

MiM

Alnt yaplan: sýrr-ý nihan - Austos 04, 2009, 11:27:43 S
 Hocam bu ne güzel bir çalýþma, bu ne güzel bir hizmet. Can-ý gönülden diliyorum ki rabbim sizden razý olsun. Ellerinizden öpüyorum. Bütün bu güzide ecdadý tek, tek okuyacaðým ve emeðinizin karþýlýðý olurmu bilmem ama, her defasýnda dilim döndüðünce size dua edeceðim. Rabbim ebed'en razý olsun.


sevgili hasan ve hadeka, ben de size teþekkür ediyorum, Rabbim sizden de razý olsun. gerçi bu çalýþma beni çok yordu ya, dualarýnýz bütün yorgunluðumu aldý götürdü. umarým insanýmýz faydasýný görür, geçmiþini daha iyi tanýma imkaný bulur ve bize de dua ederler.

güzel yürekleriniz var olsun.

Yukar git